Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Oligopolinės rinkos bruožai
ĮVADAS. OLIGOPOLINĖS RINKOS APIBŪDINIMAS. Oligopolijos esmė. Oligopolinės rinkos struktūros tipai. OLIGOPOLINĖS RINKOS SAVYBĖS. OLIGOPOLIJOS POŽYMIAI. ĮĖJIMO Į OLIGOPOLINĘ ŠAKĄ BARJERAI. OLIGOPOLINĖS KAINOS NUSTATYMAS. Suokalbiai. Susitarimų nepatvarumas. LAUŽTA PAKLAUSOS KREIVĖ. Laužtos paklausos kreivės įtaka ribinėms sąnaudoms ir pajamoms. KAINŲ LYDERIS. DUOPOLIJA. OLIGOPOLINIŲ FIRMŲ ELGSENOS MODELIAI. Cournot modelis. Stackelberg pusiausvyra. OLIGOPOLINĖS RINKOS STRUKTŪROS EFEKTYVUMAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Organizacijos AB “Mažeikių nafta” valdymo modeliavimas
Įvadas. Užduotis. AB “Mažeikių nafta” analizė. Organizacijos savybių įrodymas. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinė sistemos analizė. AB”Mažeikių nafta” veiklos aprašas. AB”Mažeikių nafta” esybių sarašas ir aprašas. Organizacijos veiklos modeliai, sudaryti ProcessTeam paketo pagalba. Biznio sąveikų modeliai. Darbų eigos modeliai. Biznio uždavinių modelis. Organizacijos modelis. Tikslų modelis. Vietovių modelis. Procesų modelis. Kompiuterizuoto valdymo eskizinis modelis. Kompiuterizuojamų uždavinių sarašas. Biznio taikomųjų uždavinių modelis. Vartotojo interfeiso modelis. Darbas su ProcessTeam paketu. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Namų darbas (9 pus.)


Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas
NUOLATINIS ĮMONĖS VEIKLOS TOBULINIMAS. Nuolatinio tobulinimo metodai. Kokybės kaštų valdymas. Kokybės kaštų mažinimo principai. Kokybės kaštų klasifikacija. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų optimizavimas. Kokybės kaštų mažinimo etapai. KOKYBĖS KAŠTŲ MAŽINIMO IR VEIKLOS GERINIMO PROGRAMA. ĮMONĖS X VEIKLOS KAŠTŲ MAŽINIMAS IR VEIKLOS GERINIMAS. Srauto diagramos komentaras. Informacijos rinkimas. Įmonės kokybės kaštų santykis. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra. Priedai. Šio darbo tema – organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas. Organizacijai, veikiančiai dabartinėmis rinkos sąlygomis ypač svarbu išlaikyti ir didinti savo konkurencinį pranašumą. Kad tai padaryti būtina tobulinti įmonės valdymo metodus. Veiklos kokybės gerinimas ir kaštų mažinimas padeda efektyviai valdyti įmonę, sudarydami didesnes galimybes geriau patenkinti vartotojų poreikius, ir palankias sąlygas didinti įmonės pelningumą.
Ekonomikos Kursinis darbas (23 pus.)


Pagrindiniai europos sąjungos konkurencinės politikos aspektai
Dėl veiksmingos konkurencijos teikiant prekes ir paslaugas mažėja kainos, gerėja kokybė, o vartotojams daugėja pasirinkimo galimybių. Konkurencija padeda klestėti technologinėms naujovėms. Europos Komisija turi didelius įgaliojimus užtikrinti, kad įmonės ir šalių vyriausybės laikytųsi ES sąžiningos konkurencijos taisyklių. Bet taikydama šias taisykles Komisija gali atsižvelgti į siekį skatinti naujoves, vienodus standartus ir mažųjų įmonių plėtrą.
Ekonomikos Pristatymas (52 pus.)


Pagrindiniai makroekonominių pasirinkimų lauko rodikliai
Problemos. Nacionalinių sąskaitų esmė. BVP ryšys su NSS. Sąryšiai makroekonominiame lauke. BVP įvertinimo sunkumai. Sąvokos: nacionalinių sąskaitų sistema (NSS); atvirosios ekonomikos sistema; bendrosios nacionalinės pajamos; bendrasis vidaus produktas (BVP); galutinės prekės; pridėtoji vertė; nominalus BVP; realus BVP; pakilimas; recesija; darbo jėga; nedarbo lygis; kainų lygis; infliacija; defliacija; BVP defliatorius; vartojimo kainų indeksas; Okuno dėsnis; Filipso dėsnis; ekonominė politika; pinigų politika; fiskalinė politika.
Ekonomikos Konspektas (13 pus.)


Pajamų auditas
ĮVADAS. PARDAVIMŲ AUDITAS. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. PARDAVIMO PAJAMŲ AUDITAS. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. IŠLAIDŲ IR SĄNAUDŲ AUDITAS. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. MOKESČIŲ AUDITAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Ekonomikos Kursinis darbas (12 pus.)


Paklausa
Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jo kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas. Faktoriai, veikiantys paklausą. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti faktorius, turinčius įtakos prekių paklausai ir juos išnagrinėti.
Ekonomikos Referatas (15 pus.)


Paklausa ir pasiūla
PAKLAUSOS IR PASIŪLOS SKAIČIAVIMAI. KAŠTŲ SKAIČIAVIMAI. Uždaviniai ir sprendimai.
Ekonomikos Namų darbas (7 pus.)


Paklausa ir pasiūla. Rinka
Vartotojas. Gamyba. Paklausa ir pasiūla. Rinka. Rinkos ekonomika. Informacijos šaltiniai. Ištrauka iš darbo. Vartotojas – tai žmogus, perkantis ir naudojantis prekes bei paslaugas. Šiandien vartotojas susiduria su daugybe paslaugų ir prekių, gauna labai daug informacijos apie jas. Kiekviena bendrovė įvairiausiais būdais siekia atkreipti vartotojo dėmesį į savo prekę ar paslaugą norėdama anksčiau ar vėliau ją parduoti. Tačiau pardavimas, arba - iš vartotojo pusės - pirkimas, yra kelių etapų apsisprendimo proceso rezultatas.
Ekonomikos Referatas (3 pus.)


Paklausos ir pasiūlos analizė ir jos pritaikymas
Įvadas. Paklausa. Paklauso dėsnis ir jos kreivė. Palausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (20 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |