Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Mokesčių sistema Lietuvoje
Turinys. Įvadas. Mokesčiai taikomi Lietuvos Respublikoje. Mokesčių administravimas. Dažniausiai sutinkami mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizai. Išvados. Naudota literatūra. Šią temą mes pasirinkome, nes kaip būsimiems verslo vadybininkams, mums labai aktualu ir svarbu žinot kokie mokesčiai vyrauja šių dienų Lietuvos Respublikoje, kaip jie sudaryti, kas ir už ką turi juos mokėt. Todėl ruošdami šį savarankišką darbą mes sau išsikėlėme tokius tikslus, paversiančius mūsų darbą kryptingu. susipažinti kiek ir kokie mokesčiai egzistuoja dabartinėje Lietuvos Respublikoje. išskirti pagrindinius mokesčius, su kuriais susiduria dauguma Lietuvos Respublikos gyventojų. Pateikti detalią informaciją apie kiekvieną antram punktui priskirtą mokestį, norint susipažinti kokia jų paskirtis ir vaidmuo.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Mokesčių sistema Lietuvos teritorijoje
Mokesčių ir rinkliavų atsiradimas Lietuvos krašte. Mokesčių rūšys LDK. Mokesčiai Rusijos imperijoje ir okupuotame Lietuvos krašte. 5. Kaizerinės Vokietijos mokesčiai okupuotame Rytų krašte. Mokesčiai Lietuvoje 1924 – 1939 m. Kiek mokesčių moka vokiečiai šiais laikais. JAV mokesčių sistema. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Mokesčių sistemos formavimas, apmokestinimo principai, problemos
ĮVADAS. MOKESČIŲ APMOKESTINIMO PRINCIPAI. LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA. TIESIOGINIAI MOKESČIAI. NETIESIOGINIAI MOKESČIAI. MOKESČIO LENGVATOS. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI. Ištrauka iš darbo. Svarbu suvokti, nuo ko priklauso šalies ekonomikos augimas ir ką reikia daryti, kad būtų pasiekti daugumos pageidaujami tikslai kaip pakankamai spartūs ir stabilūs gyvenimo lygio augimo tempai, ekonominė laisvė - teisė pasirinkti veiklos rūšį, išleisti savo uždirbtus pinigus pagal savo norus ir kt. Svarbus ir ekonominio saugumo jausmas. Žmonėms turėtų būti kuo mažiau motyvų baimintis, kad liga ar kita katastrofa jiems sudarys beviltišką finansinę situaciją.
Ekonomikos Kursinis darbas (15 pus.)


Monopolijos Lietuvoje
Įvadas. Gryna monopolija. Monopolijų rūšys. Monopolijos valstybiniai reguliavimo būdai. Monopolijų apsuptyje. " Lietuvos energija" ir jos monopolinė veikla. "Mažeikių nafta". Išvados. Literatūros sąrašas ir kiti informacijos šaltiniai. Monopolija – tai graikiškas žodis kilęs iš „mono“ ir „polio“, kuris reiškia „pardavėjas“. Taigi monopolija yra tokia rinkos struktūra, kai kurioje nors pramonės arba paslaugų šakoje yra vienintelis prekių ar paslaugų pardavėjas.
Ekonomikos Analizė (18 pus.)


Nacionalinė vertybių popierių birža
Įvadas. Istorija. Vertybinių popierių biržos paskirtis. Prekybos ir atsiskaitymo sistema. Vertybinių popierių biržos valdymas. Finansų maklerio įmonės. Listingo tvarka. NVPB indeksų LITIN skaičiavimas. Akcijų kurso nustatymas. NVPB vystymasis ir vertybinių popierių rinkos raida. Išvados.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Nacionalinės ir tarptautinės kredito formos
ĮVADAS. Finansų sistema ir kreditas. Kredito esmė. Kredito funkcijos ir principai. Kredito vaidmuo. NACIONALINIO IR TARPTAUTINIO KREDITO FORMOS. Kaip pasirinkti kredito formą? Banko kreditas. Valstybinis kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Hipotekinis kreditas. Tarptautinio kredito formos. Tarptautinio kredito klasifikacija. Tarptautinis komercinis kreditas. Tarptautinis banko ir valstybinis kreditas. Alternatyvios kredito formos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. KREDITAS LIETUVOJE. Šiandieninės ekonomikos sąlygomis daugelis įmonių sprendžia finansines problemas, kylančias dėl pinigų stokos.Plečiant įmonės veiklą vadovams reikia rinktis iš kokių šaltinių finansuoti naujus projektus. Teoriškai jie turi tris alternatyvias finansavimo galimybes: naudoti įmonės uždirbtą pelną, didinti įmonės kapitalą išleidžiant naujas akcijas ir skolintis.
Ekonomikos Kursinis darbas (42 pus.)


Namų turto draudimas, Lietuvos draudimo įmonių analizė
ĮVADAS. NAMŲ TURTO DRAUDMAS. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. Draudimo išmokos. Draudimo vertė. Draudimo išmokos už vertybes apribojimai UAB „Drauda”. Draudimo išmokos nemokėjimas. AB „LIETUVOS DARAUDIMAS” IR UAB „DRAUDA” BEI DRAUDIMO GRUPIŲ ANALIZĖ PAGAL PASIRAŠYTAS TIESIOGINIO DRAUDIMO ĮMOKAS. AB „Lietuvos draudimas” ir UAB „Drauda” veiklos analizė pagal draudimo įmokas. AB „Lietuvos draudimas” ir UAB „Drauda” turto draudimo duomenų analizė pagal draudimo įmokas. IŠVADOS. Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti AB „LIETUVOS DRAUDIMAS” ir UAB „DRAUDA” gyventojų namų turto draudimo taisykles. Darbo dalykas: gyventojų turto draudimas. Darbo metodika: mokslinės literatūros analizė, AB „Lietuvos draudimas” 1993 m. spalio 27 d. namų turto savanoriškojo draudimo taisyklės ir UAB „Drauda” 1997 m. liepos 31 d. namų turto draudimo taisyklės, ir statistinė medžiaga.
Ekonomikos Kursinis darbas (22 pus.)


Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo samprata. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tikslinių rinkų parinkimas. Apimties poreikis. Rinkos segmentavimas. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Asortimento formavimas. Įpakavimo funkcijos. Aptarnavimas ir garantijos. Kainos politika. Nuolaidų rūšys. Tiekimo ir atsiskaitymo sąlygos. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Populiarinimas. Praktinė dalis. Prekės aprašymas. Rinka. Produkto rinka. Rinkos segmentavimas. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Produkto asortimentas. Produkto įpakavimas. Produkto aptarnavimas ir garantijos. Produkto kainos politika. Nuolaidų rūšys. Produkto paskirstymas. Rėmimas. Naudota literatūra. Teorinėje dalyje trumpai apžvelgiau marketingo esmę, bandžiau pateikti funkcijas, uždavinius, paslaugų marketingo koncepciją, strategiją, pasirinkimo alternatyvas, įgyvendinimo būdus. Apibūdinau marketingo sampratą, jos savybes, jos struktūros sudedamasias dalis, kainodarai įtakos turinčius veiksnius...
Ekonomikos Kursinis darbas (6 pus.)


Naujų prekių kūrimas, jo strategija bei pagrindiniai etapai
Naujų prekių kūrimas. Naujos prekės kūrimo etapai. Idėjų generavimas. Idėjų atrinkimas. Idėjų tikrinimas. Marketingo strategijos parengimas. Gamybos ir pardavimų analizė. Prekės sukūrimas. Bandomasis marketingas. Prekės įvedimas į rinką. Prekės atnaujinimas. Produktų sėkmė ir nesėkmė. Literatūra. Norint sukurti perspektyvią prekę, reikalingas ir kūrybinis požiūris, ir nuoseklūs moksliniai tyrimai, pradedant rinkos bei vartotojų poreikių analize ir baigiant prekės bandymu rinkos sąlygomis. Tam skiriama daug dėmesio, nes naujos prekės pardavimo nesėkmės gali padaryti didelių nuostolių.
Ekonomikos Referatas (10 pus.)


Ne pelno įmonių pajamos ir jų didinimo galimybės
Įvadas. Ne pelno organizacijos samprata. Įregistravimas. Ne pelno sektoriaus subjektus reglamentuosiantys. įstatymai. VŠĮ “AMAZONIŲ SALA” pristatymas. VŠĮ “AMAZONIŲ SALA” analizė. Rinka. Bendra aplinkos analizė. Rinkos ir vidinės aplinkos analizė. Valdymo personalas ir darbuotojai. Pajamų formavimo įvertinimas. Veiklos apžvalga. Pajamų dinamika. Pajamų didinimo galimybės. Marketingo galimybių įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (25 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |