Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Mėsinių avių auginimo perspektyvos Lietuvoje
TURINYS. ĮVADAS. DIDELĖ AVIŲ VEISLIŲ ĮVAIROVĖ. Veislinės avys. Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės. Lietuvos juodgalvės. Prekosai. Romanovo veislės avys. Ostfryzai. Sufolkai. Berišon diušer. Tekseliai. Vokietijos juodgalvės. Dorper veislės avys. Vokietijos merinosai. Šarolė veislės avys. PERSPEKTYVIAUSIA – MĖSINĖ AVININKYSTĖ. Mėsinių avių auginimas. Dauginimasis ir prieauglis. Šėrimas. Mėsinių avių savikaina. PARAMA ŪKININKAMS. ACQUIS perėmimas. Gebėjimas įgivendinti ACQUIS. INTEGRACIJOS Į ES UŽDAVINIAI IŠVADA. PRIEDAI. NAUDOTA LITERATŪRA.
Ekonomikos Kursinis darbas (17 pus.)


Metalo gaminių gamybos investicinis projektas
UAB "X" užsiimanti žemės ūkio mašinų atsarginių detalių prekyba ir teikianti autoserviso paslaugas planuoja plėsti savo veiklą, užsiimant metalo gaminių liejimu bei gamyba. Šiai veiklai pradėti bendrovė planuoja į darbą priimti aukštos kvalifikacijos kalvius. Metalo dirbiniams bus naudojamos tiek vietinės, tiek užsienio gamintojų teikiamos medžiagos. Atsižvelgiant į esamą vietinės ir užsienio paklausos ir pasiūlos padėtį rinkoje, numatoma parduoti šias gaminių apimtis.
Ekonomikos Kursinis darbas (26 pus.)


Mikroekonomikos konspektai
Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės. Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Ekonomikos politika ir jos tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. PPF ir alternatyvieji kaštai. PPF ir efektyvumas. PPF ir ekonominis augimas. Ekonominių sistemų įvairovė. pecializacija, mainai ir pinigai. Rinka ir pelnas. Valstybės vaidmuo. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros. Paklausa ir pasiūla. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra. aklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Pasiūlos ir paklausos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Atskaitos taško problema. Atskaitos taško ir ryšio tarp kreivės nuolydžio ir elastingumo problema. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. aklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas. Geometriniai elastingumo skaičiavimo metodai. Vartotojo elgsena. Poreikiai ir naudingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Ribinis naudingumas ir paklausos dėsnis. Kardinalus ir ordinarus naudingumas. Vartotojo prioritetai ir indiferentiškumo kreivės. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė ir vaizdavimas indiferentiškumo kreivių metodu. Firma ir produkcijos kaštai. Kaštai. Gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio kaštai ir mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Ilgo laikotarpio kaštai. Ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų ryšys. Firma ir šaka tobulos konkurencijos rinkoje. Tobulos konkurencijos rinkos modelio ypatybės. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas trumpo laikotarpio sąlygomis. Firmos pasiūlos ir šakos paklausos kreivės trumpu laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilgo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Monopolija ir monopsonija, rinkos galia. Grynoji monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės galios matavimas. Daugiagamyklinė monopolija. Monopolijos pasekmės. Natūralių monopolijų reguliavimas. Monopolija ir diskriminacija kainomis. Monopsonija. Abipusė monopolija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra ilgo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos rinka ir ekonominis efektyvumas. Reklamos vaidmuo. Oligopolija ir jos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. 1.Laužta paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Suokalbiai dėl kainų ir gamybos apimties. Kainų lyderė. A.Cournot modelis (duopolija). takelberg modelis (duopolija). Oligopolijų kainodaros praktika. 1.Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Gamybos veiksnių rinka (Gamybos veiksnių rinkos ir pajamos). 1.Ekonominių išteklių įvertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Gamybos veiksnių rinkos paklausos kreivės pasislinkimą lemiantys veiksniai. Gamybos veiksnių paklausos elastingumas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Kaštų minimizavimo ir pelno maksimizavimo taisyklės. Darbo užmokestis, jo veiksniai, darbo rinkos struktūros ir sąjungos. Individualaus ir visuminio darbo pasiūla. Darbo užmokesčio esmė (savarankiškai). nominalusis ir realusis darbo užmokestis. darbo užmokestis kaip darbo kaina. realus darbo užmokestis ir darbo našumas. (savarankiškai) Darbo užmokesčio diferenciacija ir veiksniai (kvalifikacija, darbo sąlygos, atsakomybė, monopolizacija). Darbo rinkos struktūros: konkurencinė darbo rinka. monopsonija. monopolija. abipusė monopolija. Darbo užmokesčio reguliavimas.
Ekonomikos Konspektas (79 pus.)


Mikroekonomikos namų darbai
NAMŲ DARBAS Nr.2. UŽDUOTYS A. 3 VARIANTAS. 1 užduotis. PARINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ. Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi... Monopolinės firmos vidutinės pajamos... Laužta paklausos kreivė oligopolijoje susidaro, kai... Monopolinė konkurencija skiriasi nuo tobulosios konkurencijos tuo, jog... 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI? 3 užduotis. PRATIMAI. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 80 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 20-P. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 12 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite pelną, maksimizuojančią kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Kai firma reklamuoja produktus, susidaro papildomi kaštai, kurie dažnai vadinami „pardavimo“ kaštais skiriant juos nuo „gamybos“ kaštų. Kaip „pardavimo“ kaštai veiks firmos kaštų kreives. Tarkime, kad tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14- Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt.
Ekonomikos Namų darbas (8 pus.)


Mikroekonomikos uždaviniai
Namų darbas referato pavidalu. Mikroekonomikos uždaviniai su sprendimais ir išvadomis. Temos: 1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 3 uždavinys. Sandorio kaštai. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. 7 uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu.
Ekonomikos Uždavinys (26 pus.)


Mokėjimo kortelės "IMPARCard" verslo aplinka
Įvadas. IMPARCard atsiradimo prielaidos Lietuvoje. IMPARCard kaip naujos elektroninės atsiskaitymo Lietuvoje priemonės charakteristika. Techninė charakteristika. Įsigyjimo sąlygos. Konkurencinės aplinkos analizė. Artimiausio funkcinio konkurento paligynamoji analizė. Panaudojimo galimybės. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Pastaruoju metu, vykstant sparčiam mokslo progresui ir staigiam technologiniam šuoliui elektronikos bei telekomunikacijų srityje, atsiranda daug galimybių palengvinti ir supaprastinti daugelį dalykų, su kuriais kasdienybėje susiduria kiekvienas žmogus. Daugelis mokslo išradimų gana greitai pritaikomi kasdieniniame gyvenime ir tampa neatsiejama civilizuoto žmogaus gyvensenos dalimi. Juk dar visai neseniai mobilus ryšys buvo tik perspektyvi idėja, generuojama moksliniuose projektuose, o dabar tai jau kasdienybė. Mokslo pažangos procesas neaplenkia ir finansų bei bankininkystės sferos. Šiandien jau tikriausiai nebėra tokio banko, kuris atlikdamas visumą finansinių operacijų, apsieitų be elektroninių technologijų pagalbos. Maža to, patys bankai skatina naujovių įdiegimo procesą, kadangi vis dažniau tenka išgirsti apie išleidžiamas naujas elektronines atsiskaitymo korteles, kurios Lietuvoje įgauna vis didesnį populiarumą.
Ekonomikos Kursinis darbas (16 pus.)


Mokėjimų balanso vertinimas
ĮVADAS. Mokėjimų balanso sąvoka. Mokėjimų balanso skyriai. Mokėjimų balanso straipsnių klasifikacija. Einamųjų operacijų balansas. Kapitalo judėjimo balansas. Oficialių rezervų sąskaita. Statistinis neatitikimas: klaidos ir praleidimai. Mokėjimų balansą átakojantys veiksniai. Mokėjimų balanso krizė. Mokėjimų balanso koregavimo procesas. Pagrindiniai mokėjimų balanso reguliavimo metodai. Lietuvos mokėjimų balanso analizė. IŠVADOS. Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies, kuri vienokiu ar kitokiu atveju nebūtų susijusi su kitomis pasaulio šalimis. O duomenys apie šalies tarptautinius santykius yra pateikiami mokėjimo balanso sąskaitose, tai yra tam tikro laikotarpio...
Ekonomikos Referatas (25 pus.)


Mokesčiai ir jų rūšys
ĮŽANGA. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių klasifikacija. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių problematika. LITERATŪRA. PRIEDAS. „Mokesčiai muitų pavidalu suartina svetimas tautas, bet tie patys mokesčiai gali paversti aršiais priešais ir kaimynines draugiškas valstybes. Mokesčiai – techninio progreso priemonė, bet dažnai ir techniškai atsilikusios pramonės apsauga. Mokesčiai yra padarę pasauliui daug gero, bet drauge sukūrę ir be galo daug blogio.“ Tokiais žodžiais žymus ekonomikos mokslų tyrinėtojas J. Ozerovas apibūdina mokesčių vaidmenį žmonijos istorijoje dar XXa. pradžioje.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Mokesčių administravimas Lietuvoje
Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos bei terminai. Įvadas. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Mokesčių administravimo įstatymas. Įstatymo paskirtis. Mokesčių teisinis reglamentavimas. Mokesčio įstatymo aiškinimas. Mokesčių įstatymų įgyvendinimas. VMI administruojami mokesčiai. Mokesčius administruojančios institucijos. Centrinio mokesčių administratorius ir jo funkcijos. Mokesčių administratorių teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos. Mokesčių administravimas užsienio šalyse. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra
Ekonomikos Referatas (22 pus.)


Mokesčių sistema ir jos įtaka Lietuvos ūkiui
Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybes. Mokesčių tipai. ,,Geros” mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir gyvybiškumas. Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Naudota literatūra. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į biudžetą iš įvairių mokesčių. Jeigu valstybės išlaidoms padengti nepakanka biudžeto pajamų, tai valstybė priversta skolintis vidaus ir užsienio finansų rinkose. Toks išlaidų finansavimo būdas susijęs su papildomais skolinimosi kaštais (mokamos palūkanos), didina valstybės vidaus ir užsienio skolą, o tai gali sukelti makroekonominį disbalansą.
Ekonomikos Referatas (25 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |