Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Kreditai
Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Hipotekinės paskolos. Paskolų suteikimo tvarka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Kredito draudimas Lietuvoje
Įvadas. Kreditų draudimo veiklos principai. Kreditų draudimo rinka lietuvoje. Draudimo įmonės, užsiimančios kreditų draudimo veikla lietuvoje. Svarbiausių kreditų draudimo rinkos rodiklių - metais analizė. Kreditų draudimo įmonių veikla ekonominės krizės laikotarpiu. Lietuvos kreditų draudimo rinkos plėtros perspektyvos. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbas puikiai atskleidžia kreditų draudimo rinkos ypatumus Lietuvoje. Analizuojami 2005-2010 metų kreditų draudimo rinkos rodikliai, trumpai apžvelgiamos kreditų draudimu užsiimančios įmonės Lietuvoje.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Kredito unijų plėtros tendencijos
Įvadas. Kredito unijos samprata. Kreditų unijų bruožai ir paslaugos. Asociacija lietuvos kreditų unijos. Centrinė kredito unija. Lietuvos kredito unijų aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Kredito unijų raida. Kredito unijų skaičiaus dinamika -m. Kredito unijų paskolų normos kitimas - m. Kredito unijų narių skaičius dinamika - m. Kredito unijų pagrindinių rodiklių kaita – m. Kreditų unijų plėtros prielaidos. Bankų ir kredito unijų skirtumai. Kredito unijų nariams naujovės. Kredito unijų galimybės plėtotis. Kredito unijų trūkumai plėtotis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Kreditų sistema Lietuvoje
Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Vartotojiška paskola. Automobilių išperkamoji nuoma (lizingas). Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Kreditas atspindi piniginius santykius, susijusius su įmonių, organizacijų ir gyventojų laisvų lėšų kaupimu ir teikimu grąžintumo sąlygomis. Pagrindinės kredito funkcijos: Perskirstomoji. Tai kreditinių išteklių formavimas ir jų panaudojimas paskolų forma; Pakeičiamoji. Apyvartoje esantys grynieji pinigai pakeičiami kreditinias pinigais, o atsiskaitymuose tarp įmonių grynieji pinigai pakeičiami atsiskaitymais negrynais pinigais, darant atitinkamus įrašus sąskaitose, esančiuose bankuose. Keičiant grynuosius pinigus kreditinėmis operacijomis sumažėja cirkuliacijos kaštai ir spartėja apyartinio kapitalo apyvartumas; Kontrolinė. Kontruoliuojama įmonių ir organizacijų finansinė būklė, nes kreditinės operacijos dažniausiai atliekamos bankuose.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


KROVINIŲ VEŽIMO SAUSUMOS TRANSPORTU ANALIZĖ
KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU ANALIZĖ. Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika (1995-2003 m.) laikotarpiu. Tarptautinių krovinių pervežimo apimtys pagal krovinių rūšis. Kelių transportu vežti kroviniai pagal šalis. KROVINIŲ VEŽIMO LIETUVOS GELEŽINKELIAIS ANALIZĖ. Tarptautinių gabenimų geležinkelių transportu dinamika (1996-2003 m.) laikotarpiu. Tarptautiniai pervežimai geležinkelių transportu pagal rūšis.
Ekonomikos Kursinis darbas (21 pus.)


Krumpliaračio savikainos skaičiavimas
Įmonės charakteristika ir veiklos sritys. Įvadas. Duomenų paimtų iš mašinų gamybos technologijos kursinio projekto išrašas. Detalės charakteristika ir prognozuojama pardavimų apimtis. Analizuojamas detalės darbo brėžinys. Techniniai reikalavimai. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Itd ir tarnautojų atlyginimo su atskaitymais socialiniam draudimui. Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams aptarnavimams. Pardavimų išlaidos. Detalės savikainos kalkuliacija. Savikainos struktūros sektorinė diagrama. Lūžio taško skaičiavimas.
Ekonomikos Kursinis darbas (16 pus.)


Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje
Įvadas. ES ir laisvas prekių judėjimas. Prekių judėjimo laisvės tikslas. Tarifinių barjerų panaikinimas. Netarifinių barjerų panaikinimas. Apie dikriminaciją ir kitus apribojimus. Situacija lietuvos respublikoje. Muitų sąjunga. Muitinės kontrolė. Importo-eksporto procedūros. Lietuvos narystės es privalumai ir trūkumai laisvo prekių judėjimo srityje. Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo. Išvados. Literatūra. Laisvai teikti prekes visoje ES teritorijoje gali bet kuri ES šalies įmonė ir save įdarbinantys fiziniai asmenys. Tačiau valstybės narės nevengia šių teisių riboti, todėl verslininkams labai svarbu žinoti, kokiais atvejais ir kaip jie gali ginčytis su nacionalinėmis valstybėmis...
Ekonomikos Referatas (18 pus.)


Laisvosios ekonominės zonos lietuvoje
Įvadas. Lez veiklos reglamentavimas. Laisvosios ekonominės zonos steigimas. Laisvosios ekonominės zonos lietuvoje. Lez teisinės bazės atitikimas es reikalavimams. Mokami mokesčiai ir rinkliavos. Trys Lietuvos laisvosios ekonominės zonos. Kauno laisvoji ekonominė zona. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Šiaulių laisvoji ekonominė zona. Išvados. Literatūra. Darbo objektas. - laisvosios ekonominės zonos. Darbo tikslas. - išanalizuoti laisvųjų ekonominių zonų veiklą Lietuvoje. Darbo uždaviniai. Aptarti Laisvųjų ekonomonių zonų reglamentavimą. Susipažinti su mokamais mokesčiais, bei rinkliavomis. Išskirti draudžiamas kapitalo investavimo ir veiklos sritis. Išnagrinėti Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių laisvąsias ekonomines zonas.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Lietuvos bankas, jo pagrindinis tikslas, funkcijos bei jų raida
Įvadas. Lietuvos banko veikla. Lietuvos banko teisinis statutas ir nepriklausomumas. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko misija, pagrindinis tikslas ir jo siekimas. Pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų sistema. Lietuvos banko pagrindinės funkcijos bei jų raida. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Kredito įstaigų priežiūra. Lietuvos banko analizė. Lietuvos banko funkcijos - m. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Darbo objektas - Lietuvos bankas jo pagrindinis tikslas, funkcijos, bei jų raida. Darbo tikslas - paanalizuoti Lietuvos banko veiklos principus, valdymo struktūra bei jo vykdomas pagrindines funkcijas. Darbo uždaviniai. Apibūdinti Lietuvos centrinio banko funkcionavimo būtinumą. Panagrinėti Lietuvos centrinio banko valdymą ir struktūrą. Išskirti Centrinio banko vykdomas funkcijas.
Ekonomikos Kursinis darbas (26 pus.)


Lietuvos banko pinigų politika
Dabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksniai. Pinigų politikos tikslai ir raidos etapai. Lietuvos banko misija ir pagrindinis tikslas. Pinigų politikos raidos etapai. Lietuvos banko tarpiniai tikslai ir orientyrai. Ištrauka iš darbo. 1. 1994 m. balandžio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas nulėmė Lietuvos banko veiklos pobūdį 1994-1996 metais. Šiuo įstatymu buvo įteisintas specialus pinigų politikos režimas - valiutų valdybos modelis. Litas buvo susietas su JAV doleriu absoliučiai fiksuotu keitimo santykiu 4 : 1. 2. Valiutų valdyba yra automatinės pinigų emisijos mechanizmas, reikalaujantis nacionalinės valiutos (rezervinių pinigų) kiekį visiškai padengti auksu ir konvertuojamomis užsienio valiutomis. Centrinio banko galimybes emituoti pinigus apriboja nacionalinės valiutos keitimo į bazinę užsienio valiutą operacijos, be to, centrinis bankas netenka dalies kitų savo funkcijų. Valiutų valdyba yra neįmanoma be fiksuoto valiutos kurso, tačiau fiksuotas valiutos kursas yra visiškai galimas ir be valiutų valdybos. Daugelis pasaulio valstybių susieja savo nacionalines valiutas su užsienio valiutomis, tačiau nenaudoja automatinės pinigų emisijos modelio, nenorėdamos prarasti galimybės turėti veiksmingos įtakos pinigų rinkai. Šį modelį pasirinko tik Lietuva, Estija, Argentina, Honkongas ir keletas labai mažų valstybių.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |