Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Kainų elastingumas
Tikslai. Elastingumo sąvoka. Paklausos elastingumas kainai. Elastingumo skaičiavimai. Elastingumas, mokėsčių našta ir vyriausybės pajamos. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumas ir pajamos. Kiti elastingumo matavimai. Pagrindiniai teiginiai. Išvados. Naudota literatura
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Kapitalas, jo struktūra, finansavimas, kapitalo kaštai
Įvadas. Kapitalo samprata. Kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros ypatumai kitose šalyse. Kapitalo struktūros įtaka jo kainai. Finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansavimas ir rizika. Kapitalo kaštai. Kapitalo kaštų sudėtis. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis (wacc). Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Kaštų samprata ir tipai
Įvadas. Alternatyvūs kaštai ir pelnas. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pavyzdys. Ilgo laikotarpio kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Įmonės pusiausvyra trumpame laikotarpyje. Įmonės pusiausvyra ilgame laikotarpyje. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


Kelionių operatoriai ir kelionės organizavimo paslaugos
Naudojamos sąvokos. Kelionių operatorius ir kelionių agentas. Kelionių operatorių savybės, labiausiai vertinamos verslo partenerių. Apie kelionių agentus. Kodėl kelionių agentui naudinga parduoti brangias keliones. Turistinių kelionių tipai. Kelionioų organizavimo paslaugų teikimas. Kelionioų organizavimo paslaugų teisinis reglamentavimas. Informacijos šaltiniai.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Kinijos ekonomika
Įvadas. Pagrindiniai kinijos ekonomikos rodikliai. Trumpa istorine apžvalga. Dabartinė ekonominė situacija. Žemes ūkis. Pramonė. Užsienio prekyba. Tiesiogines užsienio investicijos. Prekybos ir investavimo politika. Vyriausybes vaidmuo ekonomikoje. Įsipareigojimai pagal PPO. Mokesčiai. Specialiosios ekonomines zonos. Sez istorija. Šenzen specialioji ekonomine zona. Hong kongas. Sąlygos verslui kinijoje. Ekonominė kinijos modernizacija. Nuo "socialistinės transformacijos" iki "keturių modernizacijų". Auganti ekonomika: miesto ir kaimo matmuo. Profesionalumo reforma. Ekonominės izoliacijos pabaiga. Ekonomikos augimo problemos. Politinė tradicija. "penktoji modernizacija": ideologija versus praktika. Valstybė ir visuomenė: nuo dominavimo - prie koegzistavimo - prie liberalizacijos? papildoma svarbi informacija apie kiniją. Ekonominio bendradarbiavimo su kinija perspektyvos. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (34 pus.)


Kitų gamybos veiksnių rinka ir pajamos
Ekonominė renta. Ekonominės rentos esmė. Žemės renta. Kapitalas. Nuomos santykiai. Renta siaurąja prasme. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos. Palūkanų esmė. Palūkanų normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas.
Ekonomikos Konspektas (9 pus.)


Klasikinės politinės ekonomijos ir anglų ekonominės gerovės mokyklos palyginimas
Įvadas. Klasikinė politinė ekonomija. Pagrindiniai klasikinės ekonomijos teorijos bruožai. A. Smito ekonominės minties teorija. D. Rikardo ekonominės minties teorija. Anglų ekonominės gerovės mokykla. Pagrindinės neoklasikinės teorijos idėjos. A. Marshall‘o neoklasikinė ekonomikos teorija. Artūro pigu ekonominės idėjos. H. Sidgwick’o ekonominės idėjos. Klasikinės politinės ekonomijos ir anglų ekonominės gerovės teorijų palyginimas. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Referatas (22 pus.)


Klientų lojalumo didinimo strategija ne gyvybės versle: AB "Lietuvos draudimas" draudimo bendrovės veiklos perspektyvos
Įvadas. Bendra informacija apie AB "Lietuvos draudimas". Išorinė analizė. Rinkos analizė. Paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Nepatenkintų poreikių identifikavimas. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Vykdytos strategijos apibūdinimas. Įmonės tiksliniai segmentai. Rinkos tikslinius segmentus motyvuojantys veiksniai. Marketingo komplekso elementų analizė. Ssgg analizė. Esamos problemos identifikavimas. Išvados. Literatūra. Šiuo ypatingai sunkiu ekonomikai metu konkurencija ne gyvybės draudimo rinkoje tapo milžiniška, sumažėjo atotrūkis tarp konkurentų, darosi vis sunkiau pritraukti naujus klientus. Rinka, kuri iki šiol plėtėsi dideliu greičiu, staiga pradėjo trauktis. Draudimo paslaugos - ne pirmo būtinumo prekė, tad naujų klientų rinkoje šiuo metu praktiškai ir nebėra. Ypatingai svarbu tapo išlaikyti jau pritrauktus, esamus klientus, tad įmonė yra suinteresuota palaikyti glaudžius santykius su kiekvienu iš jų. Darbo tikslas. Išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, skatinančius klientų prisirišimą prie bendrovės, bei pateikti pasiūlymus, kaip stiprinti kiekvieno tipo vartotojų lojalumą.
Ekonomikos Diplominis darbas (28 pus.)


Komercinių bankų veiklos ir jų perspektyvų Lietuvoje vertinimas
Įvadas. Komerciniai bankai lietuvoje. Komercinių bankų rūšys. Komercinių bankų funkcijos ir operacijos. Komercinių bankų lietuvoje įsikūrimas. Komercinių bankų veikla nuo 1990 m. . Ekonominė situacija ir bankų veikla lietuvoje metais. Kredito įstaigų veikla 2000-2001 metais. Komercinių bankų veikla po įstojimo i europos sąjungą. Bankų metinių finansinių ataskaitų auditas. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Indėliai. Kapitalas. Pelningumas ir efektyvumo rodikliai. Lietuvos komercinių bankų veiklos vertinimas. Perspektyvos. Fizinių asmenų bankroto įstatymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Lietuvos bankininkystė dar labai jauna, palyginti su išsivysčiusiomis finansų rinkos šalimis, kurios jau turi šimtmetines bankininkystės tradicijas. Lietuvai žengiant rinkos ekonomikos keliu, vis kūrėsi ir žlugo komerciniai bankai, išliko tik stipriausieji. Rinkos ekonomika atmetė tuos, kurie nesugebėjo žaisti pagal jos taisykles. Stipriausieji bankai užima jiems skirtą vietą rinkos ekonomikoje: finansinis kapitalas, laisvas viename individualiame ūkyje, bankų gali būti panaudotas kitame ar perkeltas iš vienos ūkio šakos į kitą.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Konkurenciją ribojantys veiksniai ir jų ypatumai
Įvadas. Konkurenciją ribojantys veiksniai. Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracijos kontrolė. Nesąžininga konkurencija. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas ir bylų nagrinėjimas. Konkurencijos taryba. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo nagrinėjimas. Bylų procesas. Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas. Ūkio subjektams taikomos sankcijos. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas – išanalizuoti konkurenciją ribojančius veiksnius ir jų ypatumus. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kokie yra konkurenciją ribojantys veiksniai. Apibudinti konkurenciją ribojančių veiksnių esmę bei ypatumus. Sužinoti, kokios numatomos sakcijos yra už nesąžiningus konkurencijos veiksmus.
Ekonomikos Kursinis darbas (21 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |