Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Įmonių finasinė analizė
Įmonių finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės tyrimo būdai. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. Mokumo reikšmė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas. Pelningumo analizė. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, pasiūlymų rengimas ir ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, išvadų ir pasiūlymų rengimas. Pagrindinės sąvokos. Įmonių finansinę būklę apibūdinantys koeficientai. Įžanginė analizė. Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas. Be to, finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku esant ribotiems ištekliams ir neribotoms reikmėms. Geriausiai tai padeda padaryti finansinė analizė.
Ekonomikos Konspektas (54 pus.)


Importas ir eksportas
Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raida. Užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir reeksportas. Prekių eksporto paskirstymas pagal regionus. Eksporto ir BVP sąveikos analizė. Narystės PPO ir ES reikšmė Lietuvos užsienio prekybai. Metodologiniai pokyčiai (po įstojimo į ES). Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Indėlių ir jų draudimo sistemos analizė
Įvadas. Indėlių rūšys ir ypatumai. Baltijos šalių indėlių analizė. Indėliai Lietuvos bankuose. Indėliai Latvijos bankuose. Indėliai Estijos bankuose. Indėlių draudimo sistemos. Lietuvos indėlių draudimo sistema. Indėlių ir investicijų draudimo įmonės veikla. Draudimo suma. Nedraudžiami indėliai. Teisė į draudimo išmoką. Draudimo išmokų skaičiavimas, dydžiai, jų kompensavimas. Latvijos indėlių draudimo sistema. Estijos indėlių draudimo sistema. Baltijos šalių indėlių draudimo sistemų palyginamoji analizė. Indėlių draudimo sistemos pasaulinėje praktikoje. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos Kursinis darbas (39 pus.)


Individualios įmonės verslo planas
Reziumė. Įmonės charakteristika. IĮ "Šernė". Rinka ir konkurentai. Marketingo planas. Finansinis planas. Išvados. Lentelės. Priedai
Ekonomikos Kursinis darbas (13 pus.)


Indvidualių įmonių ir ūkinių bendrijų veiklos problemos
ĮVADAS. INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ SAMPRATA. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų steigimo organizavimas. INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ VEIKLOS PROBLEMOS. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Verslo pagrindas – verslininkas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų savininkų nuosavybės apskaita. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų mokesčiai. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų finansinės problemos. Rinka ir pardavimai. Kaštai ir jų reikšmė įmonių veiklai. IŠVADOS. LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
Ekonomikos Kursinis darbas (17 pus.)


Infliacija
Įvadas. Infliacija – kas tai? Infliacija. Defliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Konkrečios infliacijos priežastys. Bendrosios pasiūlos sąlygota infliacija. Bendrosios paklausos sąlygota infliacija. Kaštų sąlygojama infliacija. Kainų – darbo užmokesčio infliacinė spiralė. Pasiūlos šokas. Racionalūs lūkesčiai. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos lygio. Infliacija Lietuvoje. Infliacija Europoje. Infliacijos pasekmės. Infliacijos neigiamos pasekmės. Nedidelės infliacijos teigiamos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (25 pus.)


Infliacija (2)
Skaidrės apie infliaciją. Defliacija. Dezinfliacija. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Infliacija kaip reiškinys pasireiškia kainų bendru augimu ir piniginių vienetų cirkuliacijoje nuolatiniu gausėjimu. Infliacija kartais vertinama kaip socialinė problema, nes dėl pinigų perkamosios galios smukimo mažėja realus darbo užmokestis, todėl prastėja bendrasis gyvenimo lygis. Dėl infliacijos pasekmių labiausiai nukenčia asmenys turintys fiksuotas pajamas, o laimi asmenys pasiskolinę nemažas sumas ar turintys nekilnojamąjį turtą.
Ekonomikos Pristatymas (16 pus.)


Infliacija (3)
Įvadas. Infliacija. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacija lietuvoje 1990-2003 metais. Grafikas. Infliacija lietuvoje 1990-2003 metais. Makroekonominiai rodikliai lietuvoje, latvijoje ir estijoje 2004 2004 m. Infliacijos tempai lietuvoje, latvijoje ir estijoje 2004 metais. Grafikas. Vartotojų kainų pokyčiai 2004 m. Grafikas. Vartotojų kainų pokyčiai m. Nedarbo lygis lietuvoje, latvijoje ir estijoje metais. Grafikas. Nedarbo lygis lietuvoje 2004 m. Naftos kainų įtaka infliacijos tempams. Grafikas. Istorinės naftos kainos pasaulyje. Grafikas. Naftos kaina pasaulyje metais, usd už barelį. Valiutų kursų svyravimo įtaka infliacijai 2004 metais. Grafikas. Jav dolerio ir lito santykis 2004 metais. Išvados dėl metų infliacinės situacijos pabaltijo respublikose. Ateities perspektyvos ir prognozės, euro įvedimas. Euro įvedimo Lietuvoje privalumai ir grėsmės. Mastrichto sutartyje nustatyto infliacijos kriterijaus vykdymo perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Infliacija bei jos priežastys
Įžanga. Infliacijos priežastys ir antiinfliacinė politika. Spartus infliacijos kilimas ir vystymąsis. Šiek tiek apie kompensacijos mechanizmą. Infliacijos pasekmės. Pabaiga. Literatūros sąrašas. Infliacijos įvertinimo rodikliai. Infliacijos rodikliai. Infliacijos prigimties teorijos: paklausos sąlygota infliacija; sąnaudų sąlygota infliacija; monetarinė infliacijos teorija; paskirstymo kovos infliacijos teorija; struktūrinė infliacijos teorija.
Ekonomikos Referatas (26 pus.)


Infliacija Lietuvoje
Įvadas. Infliacijos teorija. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos turinys. Defliacija. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių skatinama infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatyta, prognozuojama infliacija. Netikėta infliacija. Antiinfliacinės priemonės. Pajamų indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos tendencijos, kainų kitimas. Infliacijos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas. Infliacijos įtaka euro įvedimui. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Veiksniai, didinantys infliaciją. Brangstanti nafta. Klaidingi infliacijos lūkesčiai. Priemonės suvaldyti infliaciją. Infliacijos projekcijos 2005–2008 metams. Vartotojų, gamintojų, eksportuotojų ir kitos kainos. Išvados.
Ekonomikos Referatas (23 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |