Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 

Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė
Įžanga. Aplinkos apsaugos valdymo samprata. Aplinkos apsaugos valdymo turinys. Ekologinių santykių reguliavimas. Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo planavimas. Aplinkos apsaugos priemonių koordinavimas. Valstybinio gamtos išteklių kadastro tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principai. Valstybinės valdžios institucijų veikla aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Valstybinė Aplinkos apsaugos inspekcija. Neetatiniai Aplinkos apsaugos inspektoriai. Regioniniai Aplinkos apsaugos departamentas. Valstybiniai Aplinkos apsaugos inspektoriai. Inspektavimas. Pasirengimas vizitui į objektą. Vizitas į objektą. Duomenų analizė kaip vizito į objektą alternatyva. Tolesni veiksmai. Reikalavimų vykdymo užtikrinimas. Teismų praktika sprendžiant bylas susijusias su valstybine aplinkos apsaugos kontrole. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos Kursinis darbas (28 pus.)


Vandenų apsaugos kursinis darbas
Anotacija. Nuotekų debitų nustatymą. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Mechaninis nuotekų valymas. Biologinis valymas. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Išvados. Darbe suprojektuota 12 800 gyventojų buitinių nuotekų valymo įmonė su biologiniu ir mechaniniu valymu. Nustatėme vidutinį ir maksimalų valyklos našumą.
Ekologijos Kursinis darbas (42 pus.)


Vanduo ir jo tarša
Įvadas. VANDENS TARŠA. Vandens užterštumo padariniai. Sveika mityba. Vanduo upėse. Vandens kokybės rodikliai. Temperatūra. Skaidrumas. Vandenilio rodiklis (pH). Ištirpęs deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Azotas. Fosforas. Naudota literatūra.
Ekologijos Referatas (12 pus.)


Zarasų miško urėdijos miškininkystės projektas
1.Įvadas. Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Miškų atkūrimas ir įveisimas (.Druskininkų miškų urėdijos pušies, eglės ir beržo sėklinių objektų parinkimas). Miško žėlimo ir želdinimo fondo suvestinė. Apsauginių miško želdinių projektavimas. Apsauginių želdinių poveikis agrolandšaftui. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindinių kirtimų žinialapis. Ugdymo kirtimų žiniaraštis. Ugdymo kirtimų rūšys pagal medžių rūšis ir amžių. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Medynų degumo klasių nustatymas. Priešgaisrinių priemonių projektavimas. Miškų sanitarinės apsaugos priemonės. Ūkinių priemonių projektavimas privačiuose miškuose. Skirtumai - kas leistina privačiuose miškuose kitaip nei valstybiniuose? Bioįvairovės išsaugojimas (Bioįvairovės ir išsaugojimo priemonės). Naudotos literatūros sąrašas.
Ekologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Zoohigiena
Cheminės vandens savybės ir jų nustatymo būdai. Vandens pH nustatymas. Amoniako nustatymas. Nitritų nustatymas. Nitratų nustatymas. Chloridų nustatymas. Geležis ir manganas. Gyvulininkystės patalpų apšvietimas ir jo matavimo būdai. Šviesos rėžimas paukščiams. Paukščių higiena. Paukščių laikymas. Palaidų paukščių laikymas. Paukščių laikymas narveliuose. Paukštynų sanitarijos reikalavimai. Literatūros sąrašas.
Ekologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Želdinamos teritorijos techninis darbo projektas
ĮVADAS. Bendroji dalis. Tema. Vertikalus planavimas. Vertikalaus planavimo projekto sudarymo užduotis. Vertikalaus planavimo schema. Vertikalaus planavimo schema. Žemės darbų kartogramos sudarymas. Tema. Želdinimo projekto darbo brėžiniai. Darbo brėžinių sudarymo užduotis. Žymėjimo brėžinio sudarynas. Sodinimo brėžinio sudarymas. Tema. Objekto statybos sąmata. Samatinės dokumentacijos sudėtis. Statybos sąmatos sudarymas. Aiškinamieji raštai.
Ekologijos Kursinis darbas (42 pus.)


Žemė – mūsų vieninteliai namai
Paprasta, aiški, neabejotina tiesa – žmogus glaudžiais abipusiais ryšiais susijęs su aplinka, kurioje gyvena. Ir natūraliose, ir dirbtinai, paties žmogaus, sukurtose ekosistemose veikia grįžtamieji ryšiai, versdami brangiai mokėti už neapgalvotus veiksmus, juolab kad ryšiai tarp atskirų sistemos elementų yra sudėtingi todėl pasekmės ne visada nuspėjamos. Žmogus savo gyvenimą tvarko, remdamasis socialiniais ir ekonominiais dėsniais, tačiau gyvenamoji aplinka - žmogaus ekologinė niša, apimanti visą Žemės rutulį ir netgi nusidriekusi į kosminę erdvę, plėtojasi pagal savus, gamtinius dėsnius. Jeigu nepaisoma procesų, vykstančių sudėtingoje ir jautrioje gamtinėje aplinkoje, prasideda “plėšinių įsisavinimas”, besaikis pesticidų naudojimas, jūros krantų “tvarkymas” ir begalė kitų veiksmų, kurių svarbiausias tikslas - vienadienių žmogaus poreikių tenkinimas, vadovaujantis šūkiu “Mes nelaukiame malonių iš gamtos”. Grandininės reakcijos ir grįžtamieji ryšiai sukelia pačius netikėčiausius ir mažai pageidaujamus rezultatus.
Ekologijos Rašinys (2 pus.)


Žmogaus ekologinė niša
Ištrauka iš darbo. Aš gyvenu xxx mieste, xxx gatvėje Nr. xx. Gyvename nuosavame name, kuriame yra 6 kambariai: svetainė, kur priimame svečius; miegamasis, kur miega tėvai:); mano kambarys; sesers kambarys; darbo kambarys ir “didysis kambarys”. Taip pat yra virtuvė, vonia, tualetas, balkonas. Namas pakankamai didelis, todėl žiemą reikia nemažai išlaidų namo apšiltinimui. Ypatingai daug kuro sunaudojame šaltomis žiemomis. Mes kūrename malkomis, anglimis ir skystu kuru. Vasarą mūsų name gyventi gera. Tuo metu, kai kitur namuose būna tvanku, pas mus – vėsu.
Ekologijos Namų darbas (1 pus.)


Žmogaus poveikis gamtai
Nykstantys žinduoliai. Žmogaus atsakomybė. Grėsmė žinduoliams. Introdukcija ir natūralios aplinkos naikinimas. Nykstantys paukščiai. Gelbėjimo priemonės. Žmonės privalo padėti. Nykstančios rūšys. Laukinių rūšių vertingumas. Nykstantys augalai. Ką gi daryti? Niokojantis žmogus. Perpildyta planeta. Nykstantys miškai. Žmogus — besaikis medžiotojas ir teršėjas. Kuriantis žmogus. Apsauga ir medžioklė. Gyvenamų vietų išsaugojimas. Gyvybinė gamtos apsaugos paskirtis. Zoologijos ir botanikos sodai. Zoologijos sodų plėtojimas. Švietimas ir moksliniai tyrimai. Safari parkai.
Ekologijos Referatas (11 pus.)


Žmogus ir gamta
Žmogus – plėšrūnas. Kaip žmogus veikia žemę. Ankstyvasis žmogus. Tarša miestuose. Miškai. Vanduo. Žemė. Pasekmės. Išvada.
Ekologijos Rašinys (5 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |