Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

Degimo sukeliama tarša
Degimo sukeliama tarša. Degimo reakcija. Užterštumas Lietuvoje. Išmetamos toksinės medžiagos. Apsaugos priemonės. kenksmingų medžiagų keitimas nekenksmingomis. žaliavų apvalymas nuo priemaišų. dulkes gaminančių procesų keitimas drėgnais. miestų teritorijos ponavimas. sanitarinių-apsaugos zonų įvedimas. gyvenviečių apželdinimas. išmetimų valymas. gamybinių procesų techninė kontrolė. žaliavų standartizavimas ir t.t.
Ekologijos Pristatymas (8 pus.)


Dirvožemio tarša
Dirvožemio tarša. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio erozija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio tarša. Užteršto dirvožemio neigiamos pasekmės gamtiniai aplinkai. Pagrindinės dirvožemio apsaugos priemonės yra šios. Kad išsaugotumėte ir palaikytumėte gerą dirvožemio struktūrą ir derlingumą.
Ekologijos Pristatymas (12 pus.)


Ekologijos konspektai
Ekologijos istorija. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Ekosistema . Ekosistema sudaryta... Biocenozės komponentai. Biocenozė. Fitocenozė. Zoocenozė. Fitofagai. Zoofagai. Komprofagai. Nekrofagai. Mikrobocenozė. Biotopas. Pagal apimtį ekosistemos skirstomos į... Sausumos ekosistemos skirstomos į tokias grupes... Vandenų ekosistemos yra skirstoma į... Jūrų bei vandenų skirstoma... Landšaftas. Biomai. Rizikos vandens telkiniai. Oro kokybės dinamika. Atliekos. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. Biologinė įvairovė. Kertinės miško buveinės. Populiacijos. Gamtos ištekliai. Geriamasis vanduo. Lietuvos miškai. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai.
Ekologijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Ekologijos kurso santrauka
Ekologijos kurso santrauka - 11 klasė. Ekologija. Ekologijos tyrimo metodai. Ekosistema, agroekosistema. Prokariotinų. Ląstelės cheminė sudėtis, neorganinės medžiagos. Baltymų. Angliavandeniai. Lipidai. Nukleinės rūgštys: DNR, RNR. Mitybos būdai.
Ekologijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Ekologinės problemos
Įvadas. “Demografinis sprogimas”. Oro globalinės problemos. Ozono “skylės”. “Šiltnamio” efektas. Rūgštūs lietūs. “Baltasis vėžys” ir smogas. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Vanduo. Vandens teršimas ir jo valymas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Dirvožemis. Dirvožemio tarša. Erozija ir dykumėjimas. Epilogas.
Ekologijos Referatas (17 pus.)


Ekologiškai švarūs maisto produktai ir kita
Įvadas. Ką vadiname ekologiškais produktais? Kuo svarbi yra ekoliginė žemdirbystė? pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai. Ekologinė produkcija ir kur galima jos įsigyti. Ekologiškų maisto produktų vartojimo priežastys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos Referatas (8 pus.)


Ekonominio augimo pasekmės ekologijai
Įvadas. Žmogaus būtis gamtoje. Gamyba. Ekonominė nauda gamtos sąskaita. Ekologinė situacija. Ekologinė krizė. Teršalai ir padariniai. Ozono problema. Šiltnamio efektas. Vandens problema. Žemės naudojimas ir niokojimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiuolaikinis žmogus, naudodamas gamybos galimybes savo ūkinėje-gamybinėje veikloje, gamina vartotojui reikalingus produktus ir kartu kenkia gamtai: pirma, suvartodamas didelius mineralinių ir biologinių žaliavų kiekius, antra, grąžindamas į gamtą daug žalingų atliekų, ir trečia, griaudamas natūralius jos procesus bei pusiausvyras.
Ekologijos Referatas (12 pus.)


Gamtinių katastrofų mechanizmai
Įvadas. Potvyniai. Potvynių mechanizmas. Potvynių amplitudė. Potvynių priežastys ir tikimybė lietuvoje. Uraganai. Uragano susidarymas. Uraganų kategorijos. Uragano išankstinis nuspėjimas. Kaip uraganai gauna vardus? uraganai lietuvoje. Uraganų žala. Baisiausi pastarojo meto uraganai. Cunamiai. Didžiausi cunamiai. Gyvūnų nykimas. Nykimo priežastys. Gyvūnijos apsauga. Gyvūnijos apsaugos priemonių kompleksas. Didžiausias pasaulyje atlydys. Ežerai atsiranda ir išnyksta. Visos prognozės labai netikslios. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos Referatas (26 pus.)


Gentiana l. genties augalų introdukcijos analizė
Gencijonas yra gencijoninių šeimos, Gentiana L. genties augalas. Šeimoje yra apie 70 genčių ir 1100 rūšių, paplitusių vidutinio klimato juostose. Daugumos rūšių gencijonai yra labai dekoratyvūs, tačiau sunkiai kultivuojami. Nemažai yra saugomų. Gentis su daugybe rūšių neapsiriboja mažu arealu, o yra paplitusi visame pasaulyje. ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. Šeimos apžvalga. Gencijonų (Gentiana) gentis. Lietuvos Gentiana rūšys. Siauralapis gencijonas—Gentiana pneumonanthe L. Melsvasis gencijonas— Gentiana cruciata L. Paplitimas visame pasaulyje. Gentiana genties introdukciniai aspektai. Gentiana dauginimas. Gencijonų dekoratyvumas. Gencijonų vaistinės savybės. Sėklų produktyvumas. Gencijonus pažeidžiantys virusai. DARBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. TYRIMO OBJEKTAS IR METODIKA. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika. DARBO REZULTATAI. Gentiana introdukcija. Lietuvos botanikos sodai. Vokietijos botanikos sodai. Gencijonų (Gentiana) auginimo sąlygos tirtuose botanikos soduose. Gentiana sėklų daigumo tyrimas. REZULTATŲ APTARIMAS. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. SANTRAUKA. SUMMARY. PRIEDAI.
Ekologijos Diplominis darbas (48 pus.)


Indvidualios sodybos apželdinimo rekonstrukcijos projektas
Literaturos analize. Tiriamoji dalis. Sodybos želdiniu komponavimo pagrindai. Kompozicijos ideja. Proporcijos. Mastelis. Vieningumas. Įvairumas. Spalva. Įrėminimas. Pusiausvyra. Ritmas. Harmonija aplinkoje. Gėlynai, rožynai, alpinariumai, jų komponavimas. Akcentai. Ploto paskirstymas. Veja. Vandens baseinai. Poilsio aikštelių įrenginiai: suoliukai, lauko baldai, treliažai, pergolės. Lauko židinys. Kur geriausia statyti lauko židinį? Kokių konstrukcijų būna lauko židiniai? Kokios medžiagos naudojamos židinių statybai? Kaip lauko židinį derinti prie aplinkos? Kokie svarbiausi Ar geriau lauko židinį statyti pavėsinėje? Apšvietimas, meno kūriniai sklype. Tvoros. Gyvatvorės. Pavėsinė. Vietos tyrimai / Esamos padėties analizė. Sklypo vietos lokalizacija. Klimatas. Vidaus vandenys. Kultūrinė aplinkos analizė. Infrastruktūriniai ryšiai. Pasiūlymai. Funkcinis sklypo zonavimas. Gyvenamoji zona. Poilsio zona. Ūkinė veiklos zona. Priešsodybis Sodybos ploto paskirstymas želdiniams. Gyvatvorė. Apšvietimas. Lauko židiny. Treliažas su suoliuku. Pergolė. Takų sistema. Pavėsinė. Gėlynas. Pagrindiniai sodinimo principai. Medžių, krūmų ir gyvatvorių formavimas. Gyvatvorių sodinimas. Vejos įrengimas. Sėjimo gylis. Dirvos paruošimas. Pasiruošimas sėjai. Sėja. Pagrindiniai želdinių formavimo principai. Medžių, krūmų ir gyvatvorių tręšimas. Gėlių priežiūra. Vejų priežiūra. Pjovimas. Vejos tręšimas. Laistymas.
Ekologijos Diplominis darbas (51 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |