Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 

Klasicizmas
Klasicizmo atsiradimas ir bruožai. Kryptys: romėniška ir graikiška. Italų (Romos) mokyklos. Prancūzų (Paryžiaus) mokyklos. Rusų mokyklos. Europos ir Lietuvos klasicizmo raidos etapai. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1780 – 1795 metai). L. S. Gucevičius – lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininkas. Paminklai. Kauno rotušė. Paežerių dvaro rūmai. Vėlyvasis klasicizmas (1795 – 1860 metai). Vilniaus katedra. Paminklai. Mielagėnų bažnyčia. Onuškio bažnyčia. Čiobičkio bažnyčia. Leipalingio bažnyčia. Ampyras Lietuvoje. Pamiklai. Chodkevičių rūmai. Vilniaus Tiškevičių rūmai. Jašiūnų dvaro rūmai. Kraštutinis racionalizmas. Ryšys su romatizmu. Lietuviškojo klasicizmo savitumai. Palyginimas su Lenkijos klasicizmu. Naudota literatūra.
Dailės Referatas (15 pus.)


Kuršių papuošalai
Ištrauka iš darbo. Nuo m.e. pradžios baltų gentys nešiojo daug įvairių metalinių papuošalų. Juos papildė gintaro ir stiklo karoliai. Daugumos papuošalų buvo gaminami iš žalvario, bet naudota geležis, o turtingesni kartais puošėsi ir sidabriniais ar sidabruotais, sidabru dengtais. Papuošalai sudaro gausiausią ir įvairiausią kapuose randamų dirbinių grupę. Jų gerokai daugiau nei įrankių ar ginklų. Kiek mažiau tik sudegintų mirusiųjų kapuose. Pavieniai papuošalai ar jų nuolaužos aptinkamos ir gyvenvietėse, lobiuose. Lietuvoje, Latvijoje bei Kaliningrado srityje gyvenusios baltų gentys V-XI a. mirusiuosius, ypač moteris, laidojo su daugeliu metalinių papuošalų. Moterys dėvėjo antsmilkinius, apgalvius, metalu pagražintas kepurėles. Galvos apdangalą prisegdavo smeigtukais, segėmis. Kaklą puošė antkaklės, karolių ir įvijų apvaros, krūtinę - smeigtukai su įkabintais kabučiais ir grandinėlėmis, rečiau segės, rankas - apyrankės ir žiedai. Antkaklės, seges, rečiau smeigtukus, apyrankes ir žiedus nešiojo ir vyrai. Papuošalai į kapus dėti ir vaikams.
Dailės Referatas (14 pus.)


Laurynas Stuoka Gucevičius
Įžanga. Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas – Laurynas Stuoka Gucevičius. L. Stuokos – Gucevičiaus kūrybinis palikimas. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Kiekvienos kultūros lobyne svarbią vietą užima architektūros menas. Į architektūrą įprasta žiūrėti kaip į visų meno šakų sintezę, kur darniai susijungia ir skulptūra, ir monumentalioji tapyba, ir taikomoji dailė (keramika, tekstilė, baldai). Visai pagrįstai architektūra vadinama “menų motina”, tačiau niekas iš architektų nesugebėjo jos esmės taip aiškiai apibrėžti, kaip tai padarė genialusis rusų rašytojas N. Gogolis, pavadinęs šią meno rūšį “akmeniniu pasaulio metraščiu”. Taip jis nusakė architektūros ilgaamžiškumą bei įvairiapusiškumą, jos svarbą kiekvienos tautos kultūrai pažinti.
Dailės Referatas (11 pus.)


Lėlės siuvimas
Įvadas. Mezgimas. Spalvos ir jų derinimas. Siuvimas. Darbo eiga. Išvados. Literatūra. Tikslai. Rinkti, analizuoti ir domėtis informacija apie lietuvių liaudies tradicinius rankdarbius. Tobulinti įgudžius derinant spalvas, medžiagas bei siūlus. Tvarkingai pasiūti lėlę. Tobulinti siuvimo, nėrimo ir siuvinėjimo įgudžius. Tvarkingai paruošti projektinį darbą analizuojant surinktą informaciją.
Dailės Referatas (9 pus.)


Lietuviški karpiniai
Lietuvoje karpinių pradmenų randama jau XVI a. Tai mažo formato popieriaus lakšteliai po didikų antspaudais, papuošti vingria barokine linija, ovalo ar rombo kiaurymėmis. Ši meno šaka itin išpopuliarėjo XIX a. pradžioje, XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Miesto ir ypač kaimo žmonės karpiniais gražindavo žibalinių lempų gaubtus, lentynas, paveikslų, veidrodžių rėmus. Sudėtingesnio ornamento karpiniais, užuolaidėlėmis, puošdavo namų langus, indaujas.
Dailės Referatas (3 pus.)


Lietuvos architektūra
Stovyklos ir būstai. Pilkapiai. Piliakalniai. Piliakalnių tipai. Medinės pilys. Papiliai. Pilių medinių pastatų konstrukcijos. Mūrinės statybos pradžia. Statybinės medžiagos. Mūrinės pilys. Kulto pastatai. Rūmai. Gotika. Gotikos periodai. Išorės įtaka. Statybinės medžiagos. Pilys. Gyvenamieji namai. Gotikos gyvenamųjų namų pavyzdžiai. Kulto pastatai. Gotikinių tralinių bažnyčių pavyzdžiai. Visuomeniniai pastatai.
Dailės Referatas (14 pus.)


Lietuvos dailės istorija
Tapyba. Architektūra. Gotika. Renesansas. Barokas. Klasicizmas. XXa.pradžios pirmosios lietuvių dailės parodos. Dailės ir architektūros krypčių apibūdinimas, žymiausi menininkai.
Dailės Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų atvaizdai 17 a
Šios studijos tikslas aptarti žinomus 17 a miestų vaizdus bei jų literatūrinius atributus. Išsiaiškinant literatūros įtaką ir vaizdo įtaką literatūrai, ir pačių mestų vaizdui realiam atitikmeniui, atvaizdavimu.Tokiu būdu keliant klausimą - kas juos kūrė, kodėl kaip ir koks yra šio teikso ir vaizdo santykis-ar jie paplido kits kitą, ar atpasakoja, o gal priešingi vienas kitam. Šio darbo uždaviniai yra Tokiu būdu keliant klausimą-kas juos kūrė, kodėl kaip ir koks yra šio teikso ir vaizdo santykis-ar jie paplido kits kitą, ar atpasakoja, o gal priešingi vienas kitam. Kaip vaizde perteikiamos literatūrinės detalės
Dailės Diplominis darbas (32 pus.)


Mažoji krašto architektūra
Kryžius. Koplytėlė. Rūpintojėjis. Stogastulpiai.
Dailės Referatas (6 pus.)


Modernizmas dailėje
Impresionizmas. Postimpresionizmas. Ekspresionizmas. Simbolizmas. Fovizmas. Futurizmas. Kubizmas. Siurrealizmas. Abstrakcionizmas. Ištrauka iš darbo. Pagrindinis uždavinys – užfiksuoti kūrėjo nuotaiką kūrybos procese. Siekė išorinio priartėjimo prie antikinio ir renesansinio meno idealų ir visiškai nesiekė realaus ryšio su gyvenimu. Būdinga šviesos ir oro perteikimas. E. Mane Jo darbai skirti gyvam žmogui, gyvenimui, kasdienybei. Siekė parodyti žmogišką orumą bei nepriklausomybę. “Olimpija” ,“Foli-Berdžio baras”. K.Mone Suformavo pagrindinius impresionizmo principus ir tapymo gamtoje programą. Atsisakė juodos spalvos ir spalvų maišymo. Tapo grynomis spalvomis. “Saulės patekėjimas”, “Kupucinių Bulvaras” “Montorgelio gatvė su baltomis vėliavomis”.
Dailės Konspektas (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |