Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

Europos dailės istorija
Baroko kultūros charakteristika. 17 a. Italijos architektūra. Italijos baroko skulptūra ir G. Berninis. 17 a. Italijos tapyba. Mikelandželas da Karavadžas. Annibale, Agostino ir Lodovico Carracci. 17 a. Flandrijos tapyba. Peter Paul Rubens. J.Jordaenso, A. van Dyck, F. Snyderso. A. Browerio. 17 a. Olandijos tapyba. Rembrandt van Rijn. 17 a. Ispanijos tapyba. J. Ribera, F. Zurbaran, E. Murillo. Diego Velazquez. 17 a. Prancūzų tapyba. Les Nain, Georges de La Tour. Romantizmas Prancūzijoje. T. Gericault, E. Delacroix. Nicolas Poussin, Claude Lorrain. Pagr. 18 a. Kultūros bruožai. Rokoko charakteristika. 18a. Prancizijos architektūra. Antuanas Wato(1684 – 1721). 18a. 2 p. prancūzų tapyba. Jean Simeon Chardin. 18a. Anglijos dailės ypatybės. William Hogarth. 18 a. anglų portretas: Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough. 18a. Italijos tapyba G.Tiepolo, F. Guardi. 18 a. Vokietijos architektūra ir dailė. Jacques Louis David. 19a.1 p. skulpt. A. Canova, B. Thorvaldsen. Vokiečių romant. C. D. Friedrich. 19 a. Anglijos dailė. W. Blake, W. Turner. Realizmo dailė J. Francois Millet, G. Courbet. 19a. vid. ir pab. skulpt. Auguste Rodin. 19 a. architektūros kryptys. Vokiečių grafikos tradicija ir A. Diurerio grafika. Italų renesanso skulptūra. “Antikos renesansai” vidurio epocha. “Renesanso” terminas, stiliaus apibrėžimas. Italų ankstyv. ir brandž. renes. gyvenę. architektai. Ankstyvojo renesanso tapybos etapai, charakteristika. Brandžiojo renesanso tapybos stilius. Romos ir Venecijos tapybos mokyklų skirtumai. Renesanso freskos: jų santykio su architektūra. Mikelandželo skulptūros. Manierizmo charakteristika. El Greco. Giotto di Bondone tapyba. Italų renesanso bruožai, ankst. ir brandž. renes. bažnyčių architektūra. Š. renesanso samprata; Nyderlandų 15 -16 a. tap. kaita nuo van Eyco iki Pieterio Breughelio. Vokiečių 15 -16 a. tapyba nuo A.Diurerio iki H. Holbeino.
Dailės Konspektas (12 pus.)


Floristika
Floristika. Floristikos išskirtinumai. Puokštėje įamžinta akimirka. Paskutinis mados klyksmas. Darbo rinka, Europinės floristikos pagrindai. Kur įsigyjama floristo specialybė. Žymūs floristai.
Dailės Pristatymas (9 pus.)


Floristika (2)
Floristikos raida Lietuvoje. Senovės Egipto gėlių komponavimo stilius. Senovės Graikijos gėlių komponavimo stilius. Senovės Romos gėlių komponavimo stilius. Viduramžių gėlių komponavimo stilius. Renesanso (XV – XVI a.) gėlių komponavimo stilius. Baroko (XVII – XVIIIa.) komponavimo stilius. Klasicizmo (XVII – XIXa.) gėlių komponavimo stilius. Vegetatyvinis komponavimo stilius. Linijinis komponavimo stilius. Formalusis komponavimo stilių. Dekoratyvinis komponavimo stilius. Kompozicijos elementai – taškas ir dėmė, bei jų svarba puokščių komponavime. Kompozicijos elementai – linijos, bei jų svarba puokščių komponavime. Kompozicijos elementai – plokštuma, tūris ir erdvė, bei jų svarba puokščių komponavime. Kompozicijos elementai – faktūra ir tekstūra, bei jų svarba puokščių komponavime. Kompozicijos elementai – šviesa ir šešėliai, bei jų svarba puokščių komponavime. Spalvų spektras bei jo reikšmė puokščių komponavime. Gėlių spalvų reikšmės. Paanalizuokite kontrasto bei niuanso reikšmę puokščių komponavime. Spalvų derinimo svarba floristikoje. Išvestiniai komponavimo stiliai. Išvardinkite ir nupieškite kompozicines linijas. Svorio centro reikšmė kompozicijoje. Simetrijos, asimetrijos, disimetrijos reikšmė. Skintų gėlių kompozicijos sudarymo būdai – paralelinis, skulptūrinis. Skintų gėlių kompozicijos sudarymo būdai – kryžminis, raizgymas. Augalų išdėstymo kompozicijose būdai. Pagrindiniai kompozicijos struktūriniai elementai. Augalų formų reikšmingumas formuojant kompoziciją. Išvardinkite augalų dekoratyvumo faktorius. Ikebanos istorijos raida. Paaiškinkite Ikebanos komponavimo ypatumus? Cheminis augalų apdorojimo būdas. Terminiai augalų apdorojimo būdai. Paaiškinkite augalų, naudojamų sausoms kompozicijoms, rinkimo ypatumus. Aprašykite gamtinių medžiagų rinkimą, apdorojimą ir panaudojimą floristikoje. Lapų skeletavimo technika. Glicerinavimo techniką. Dirbtinio šerkšno gavimo technika. Aprašykite sausų kompozcijų priežiūros ypatumus. Įrankių bei medžiagų gausa floristikoje. Džiovintų augalų išlaikymo būdai. Sausų kompozicijų klasifikacija. Augalų dažymo bei balinimo technikos ir tuose procesuose naudojamos priemonės. Skintų gėlių išlaikymo bei priežiūros ypatumai. Etileno poveikis skintiems augalams. Augalų skynimo ypatumai. Koliažo technika. Aprašykite Velykines kompozicijas bei simboliką. Naujametinės kompozicijos bei simbolika. Kalėdinės kompozicijos bei simbolika. Adventinės kompozicijos bei simbolika. Valentino dienos kompozicijos bei simbolika. Apibūdinkite verbų rišimo techniką bei tradicijas. Apibūdinkite vestuvinių puokščių formų įvairovę. Paaiškinkite sezoniškumo įtaką kompozijoms. Išvardinkite floristikoje naudojamų augalų įvairovę. Naudojami aksesuarai ir priedai? Apibūdinkite gedulo simboliką ir spalvas. Parašykite interjero savokos reikšmę. Aprašykite prieškambario puošybą. Apibūdinkite socialinį interjero aspektą. Aprašykite svetainių puošybą. Aprašykite virtuvės puošybą. Aprašykite miegamojo puošybą. Aprašykite vonios kambario puošybą. Aprašykite stalo puošybą gėlėmis (bendruosius reikalavimus). Parašykite vainikų skirstymą ir gamybos būdus. Paaiškinkite girliandų pritaikomumą interjero puošyboje. Paaiškinkite sferinių kompozicijų panaudojimą interjero puošyboje. Pateikite karkasinių kompozicijų panaudojimo interjero puošyboje pavyzdžius. Išvardinkite floristinių kompozicijų vertinimo kriterijus. Aprašykite vitrinų puošybos ypatumus. Apibūdinkite aktų salės puošybos ypatumus. Interjerinių kompozicijų skirstymo galimybės. Interjerą įtakojantys veiksniai? Apšvietimo reikšmė interjero apipavidalinime. Paaiškinti interjerinių kompozicijų eskizo sudarymo principus. Kambariniai augalai interjere. Pateikti sausažiedžių kompozicijų panaudojimo interjere galimybes. Interjero kompozicijų priežiūra.
Dailės Konspektas (15 pus.)


Gotika
Gotika. Architektūra. Gotika Lietuvoje. VILNIUS. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. Trakų pilis. Vilniaus pilys.
Dailės Referatas (15 pus.)


Gotika ir romantika
Vienas akivaizdžių europiečių ekonomikos plėtros ženklų buvo įspūdingas gausėjimas akmeninių bažnytinių pastatų, kurie kilo visur, tapdami katedromis, vienuolynais ir parapijų bažnyčiomis. Šiandien mūsų vaizduotei reikia pastangų norint aprėpti resursus ir energiją, kurių prireikė šioje statybos programoje. „Kaip rodo apskaičiavimai, vien Prancūzijoje, turėjusioje mažiau negu aštuonis milijonus gyventojų, tarp 1180 ir 1270 m. pastatyta aštuoniasdešimt katedros dydžio bažnyčių ir beveik penki šimtai abatijų“
Dailės Referatas (10 pus.)


Impresionizmas
Eduardas Mane. Kamilio Pisaro . Ogiustas Renuaras. Žoržas Sera. Ištrauka iš darbo. Ištikimybės gamtai principą išpuoselėjo XIX a. aštuntojo dešimtmečio meno kryptis. Ši kryptis pavadinta impresionizmu. Pirmiausiai ji susiformavo prancūzų tapyboje kaip priešprieša soloniniam akademizmui; vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Impresionizmo pagrindas - įsitikinimas, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką atskiras žmogus mato ir jaučia konkrečią akimirką. Impresionistų kūrybai būdinga trumpalaikių pojūčių, unikalių įspūdžių, intymių pergyvenimų perteikimas. Vaizdus detales kūrinyje sieja ne mintis o nuotaika. Impresionistai stengėsi atspindėti drobėje įspūdžių, kuriuos patirdavo stebėdami gamtą, realų gyvenimą, akimirkas. Jie tvirtino, kad joks dailininkas iki šiol nevaizdavo gamtos taip, kaip ją iš tikrųjų mato - visi daiktai paveiksle būdavo vaizduojami vienodai tiksliai. Iš tikrųjų žmogaus akis aiškiai pamatyti tegali tik nedidelę dalį daiktų, patekusių į regos lauką.
Dailės Referatas (22 pus.)


ITALIJOS MIESTAI 18 a. Romos rekonstrukcija
Italijos miestai XVII amžiuje. Barokas. Kapitolijaus aikštė. Del Popolo aikštė Šv. Petro aikštė. Ištrauka iš darbo. XV a. pabaigoje prasidėjęs Šiaurės Italijos prekybos miestų ekonominis smukimas ypač pasireiškė XVI ir XVII a. Sumažėjo statyba miestuose. Tuo metu Romos popiežiaus valstybė, gaudama duoklę iš katalikiškų kraštų, nejaučia ekonominės krizės ir jos sostinėje Romoje prasideda dideli statybos darbai. Pamažu smunkančiuose šiaurės ir vidurio Italijos miestuose lieka be darbo daug patyrusių architektų ir statybininkų. Jie savo kūrybinį genijų nukreipia į naujai kylantį meno centrą – Romą. Čia toliau plėtojamos renesanso metu šiaurės Italijoje susiklosčiusios architektūrinės tradicijos, - pastatų kompozicija palaipsniui darosi vis sudėtingesnė, pereinama prie naujo stiliaus – baroko.
Dailės Referatas (8 pus.)


Kauno architektūriniai paminklai
LAISVĖS ALĖJA. MIESTO TEATRAS. PILIES LIEKANOS. VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS. PERKŪNO NAMAI. LITERATŪRA.
Dailės Referatas (8 pus.)


Keramika
Įvadas. Keramikos menas. Buitinė keramika. Architektūrinė keramika. Dekoratyvinė liaudies keramika. Ankstyvojo laikotarpio keramika (nuo seniausių laikų iki XIV a.). Gotikos laikotarpio keramika (XIV a. pabaiga-XVI a.). Renesanso laikotarpio keramika. Baroko laikotarpio keramika. Klasicizmo laikotarpio keramika. XIX a. lietuvių keramika. XX a. lietuvių keramika. Naujųjų laikų keramika. Išvados. Literatūra. „Menas – kaip ir mokslas – nuolatinis žmogaus palydovas.“ (A. Rodinas). Mūsų gyvenime yra labai svarbi etnokultūros, tautos dvasinės ir materialinės kultūros dalis; tai liaudies meistrų sukurti vaizduojamosios dailės (skulptūros, grafikos, tapybos) kūriniai ir taikomosios-dekoratyvinės bei buitinės detalės (keramikos, tekstilės, medžio, metalo, gintaro ir kt. kūriniai). Menotyrininkas Paulius Galaunė, apibūdindamas lietuvių liaudies puodininkystę, rašė: "Keramika - tai senas, labai senas žmogaus paminklas...“. Neįsivaizduojame Kūčių vakarienės, Velykų pusryčių ar kitos šventės be keramikos dubenų, puodynių, savo primityviomis formomis primenančių iškastuosius Lietuvos piliakalniuose ir senkapiuose.
Dailės Referatas (10 pus.)


Keramika (2)
Įvadas. Keramika. Fajansas. Porcelianas. Akmens masė. Plonasis fajansas. Terakota. Juodoji keramika. Raku. Angobas. Glazūra. Liustras. Sgrafitas. Antglazūrinis dekoras. Poglazūrinis dekoras. Architektūrinė keramika. Pagrindinės žaliavos. Masių paruošimas. Gamyba. Džiovinimas. Degimas. Gotikos laikotarpio keramika (xiv a. Pabaiga-xvi a.). Renesanso laikotarpio keramika. Baroko laikotarpio keramika. Išvados. Literatūra.
Dailės Referatas (14 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |