Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 

Organinės chemijos konspektai (1)
Alkanus. Benzenas. Toluenas. Glicerolis. Fenolis. ALKANAI. Cheminės savybės. CIKLOALKANAI. Cheminės savybės. Gavimas. ALKENAI. Gavimas. Cheminės savybės. Gavimas. ALKADIENAI. Cheminės savybės. ALKINAI (etilenai). Cheminės savybės. Gavimas. BENZENAI. Cheminės savybės. Gavimas. ALKOHOLIAI. Cheminės savybės. Gavimas. Polihidroksiliai alkoholiai. Cheminės savybės. Gavimas. Fenoliai. Cheminės savybės. Gavimas. ALDEHIDAI. Cheminės savybės. Gavimas.
Chemijos Konspektas (3 pus.)


Organinės chemijos konspektai (2)
Nukleorūgštys. Ju sandara. Klasifikacija ir funkc. Baltymai. Jų cheminė sudėtis, klasifikacija, struktura ir funkciniai organai. Baltymų biosintezė ir jos reguliacija. Fermentų sandara ir funkcija organizme ir klasifikacija. Fermentinės katalizės mechanizmas ir fermentinių rakcijų kinetika. Fermentinių reakcijų reguliacija. Izofermnetai. Angliavandenių struktūra klasifikacija ir savybės. Mono, oligo, ir polisacharidų sandara ir funkc organizme. Monosacharidų anaerobinė apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Monosacharidų aerobinė apykaita organizme ir jos energetinis efektas. Angliavandenių apykaitos reguliacija. Insulino ir gliukagono vaidmuo. Lipidų struktūra, ypatybės ir klasifikacija. Lipidai maisto produktuose ir jų hidrolizė virškinimo trakte. Hormonai, jų sintezės vieta ir klasifikacija. Glikogenolizės, glikozė r lipolizės reakc. reguliacija. ATP sinteze ir panaudojimas lasteleje. Medžaigų ir energijos apykaitos reakcijų tarpusavio ryšys.
Chemijos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Organinės chemijos konspektai (3)
AUGALO VANDENS APYKAITA. FOTOSINTEZĖ. Neciklinė elektronų pernaša. Ciklinė elektronų pernaša. KVĖPAVIMAS. GLIKOLIZĖS EIGA. Trikarboninių rūgščių ciklas. TRIKARBOKSIRŪGŠČIŲ CIKLAS. TRIKARBONINIŲ RŪGŠČIŲ CIKLAS. CITRINŲ RŪGŠTIES CIKLAS. KREBSO CIKLAS. AUGALŲ MITYBA.
Chemijos Konspektas (22 pus.)


Organinės chemijos kursas (11 klasė)
ALKANAI. ALKENAI. ALKINAI. AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI. ALKOHOLIAI. FENOLIAI. ALDEHIDAI. KORBOKSIRŪGŠTYS. ESTERIAI. RIEBALAI. ANGLIAVANDENIAI.
Chemijos Konspektas (3 pus.)


Organinės chemijos laboratorinis darbas (1)
LABORATORINIS DARBAS Nr.8. Baltymų biureto reakcija. Baltymo ksantoproteininė reakcija. Sieros nustatymas baltymuose. Baltymų reakcija su 2,2-dihidroksi-1,3-idandionu (ninhidrino reakcija). Angliavandenių reakcijos su vario hidroksidu (Tromerio reakcija). Angliavandenių reakcijos su sidabro oksidu (Tolenso reakcija). Angliavandenių reakcijos su Felingo reagentu. Selivanovo reakcija ketozėms atpažinti. Į sacharozę įeinančių hidroksilogrupių įrodymas. Sacharozės redukuojančių savybių stoka. Sacharozės inversija. Redukuojančios laktozės savybės. Krakmolo reakcijos. Krakmolo hidrolizė, veikiant rūgštimis.
Chemijos Laboratorinis (4 pus.)


Organinės chemijos laboratorinis darbas (2)
LABORATORINIS DARBAS Nr.7. Metano (skruzdžių) rūgšties gavimas iš trichlormetano (chloroformo). Metano (skruzdžių) rūgšties reakcijos. Geležies etanoato (acetato) gavimas. Etano (acto) rūgšties anhidrido reakcija su vandeniu. Kalcio etandioato (oksalato) gavimas. Etano dirūgšties (oksalo) skilimas šildant. Karbamido (šlapalo) hidrolizė. Karbamido (šlapalo) ir jo nitratų tirpumas vandenyje. Biureto susidarymas iš karbamido (šlapalo). 2-hidroksibenzkarboksirūgšties (salicilo) skilimas šildant. Fenolinio hidroksido nustatymas aromatinėse rūgštyse. Acetilsalicilo rūgšties (aspirino) hidrolizė. Etilsalicilato susidarymas. 2-hidroksipropano (pieno) rūgšties kokybinė reakcija (Ufelmano reakcija). 2-hidroksipropano (pieno) rūgšties skilimas rūgščioje aplinkoje. 2-hidroksipropano (pieno) rūgšties oksidavimas į 2-oksopropano (piruvo) rūgštį. Rūgščios ir neutralios2,3-dihidroksibutano-1,4-dirūgšties (vyno) druskų gavimas. 2,3-dihidroksi-1,4-dirūgšties (vyno) vario alkoholiato gavimas. 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksirūgšties (citrinos) kalcio druskos gavimas. 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksirūgšties (citrinos) rūgšties skilimas šildant. 3-okso-1-butano rūgšties (acetoacto) etilo esterio reakcijos. 3-okso-1-butano (acetoacto) eterio ketoninis skilimas. Dviejų 3-okso-1-butano (acetoacto) eterio tautomerinių formų radimas (ketoenolinė tautomerija). Aminorūgščių ir indikatorių sąveika. Aminorūgščių skilimas, veikiant nitrito rūgštimi. Aminorūgščių savybių kitimas, veikiant metanaliu (formaldehidu) Kompleksinės vario aminoetano rūgšties (glicino) druskos susidarymas.
Chemijos Laboratorinis (8 pus.)


Organinės chemijos laboratorinis darbas (3)
LABORATORINIS DARBAS Nr.10. Pineno veikimas bromo vandeniu. Pineno oksidacijos reakcija. Nesočiųjų rūgščių riebaluose nustatymas. Oleino rūgšties virtimas elaido rūgštimi. Riebalų muilinimas. 1,2,3-propantriolio (glicerolio) nustatymas riebalų hidrolizės produktuose. Laisvų riebalų rūgščių išskyrimas iš muilo. Muilo išsūdymas. Netirpių muilų gavimas. Netirpių vandenyje riebalų rūgščių kalcio druskų susidarymas.
Chemijos Laboratorinis (3 pus.)


Organinės chemijos laboratorinis darbas (4)
LABORATORINIS DARBAS Nr.9. Indigo reakcija. Indigo oksidacija. Antipirino ir amidopirino reakcijos su nitrito rūgštimi. Antipirino ir amidopirino reakcijos su geležies (III) chloridu. Redukcinės 2,6,8-purintriolio (šlapimo rūgšties) savybės. Uratų skilimas, veikiant mineralinėmis rūgštimis (kristalinės 2,6,8-purintriolio (šlapimo rūgšties) išskyrimas). Tirpios 2,6,8-purintriolio (šlapimo rūgšties) druskos gavimas (natrio uratas). 2,6,8-purintriolio (šlapimo rūgšties) nustatymas (mureksido reakcija). Netirpios 2,6,8-purintriolio (šlapimo rūgšties) amonio druskos gavimas (amonio uratas). Alkaloidų nusodinimo reakcijos. Kofeino kokybinė reakcija. Chinino kokybinė reakcija. Alkaloidų druskų ir jų bazių tirpumas. Atskiestų chinino sulfato tirpalų fluorescencija.
Chemijos Laboratorinis (3 pus.)


Organinės molekulės
NUKLEORŪGŠTYS. DNR STRUKTŪRA. ANGLIAVANDENIAI. BALTYMAI. PEPTIDINĖ JUNGTIS. BALTYMO STRUKTŪROS. Pirminė struktūra. Antrinė struktūra. Tretinė struktūra. Ketvirtinė struktūra. LIPIDAI. Įliustruota formulėmis.
Chemijos Konspektas (9 pus.)


Organinių junginių struktūros ir reaktingumo teoriniai pagrindai
Organinių junginių klasifikavimas pagal anglies atomų grandinės tipą. Angliavandenilių pavyzdžiai. Organinių junginių klasifikavimas pagal funkcines grupes. Pagrindiniai angliavandenilių funkciniai dariniai: alkoholiai ir fenoliai, eteriai, tioliai, sulfidai, aldehidai ir ketonai, karboksirūgštys, aminai. Organinių junginių nomenklatūra. Atomų tarpusavio sąveika molekulėje. Elektroniniai indukcijos ir mezomerijos efektai. Elektronų donorai ir akceptoriai. Elektroniniai efektai ryšių sistemoje. Elektroniniai efektai konjuguotose sistemose. Organinių molekulių erdvinė struktūra ir izomerijos rūšys. Struktūrinė izomerija. Stereoizomerija. Organinių junginių reakcijų klasifikavimas. Reagentų tipai. Tarpinės dalelės. Heterolizinės reakcijos. Elektrofilai ir nukleofilai. Homolizinės (laisvaradikalinės) reakcijos. Laisvieji radikalai. Tarpinės dalelės (karbenio katijonai, karbanijonai, laisvieji radikalai). Jų struktūra ir santykinis stabilumas. Organinių junginių reakcijų klasifikavimas pagal cheminių kitimų pobūdį.
Chemijos Konspektas (26 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |