Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 

Medžiagų sandara, jungtys, metalai
Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Metalinė jungtis. Vandenilinė jungtis. Vandervalsinės jėgos. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Ištrauka iš darbo. Chemija yra vienas iš tiksliųjų mokslų, tyrinėjančių gamtą. Chemijos mokslas tiria medžiagų sudėtį, sandarą ir savybes, taip pat sąlygas bei būdus, įgalinčius vieną medžiagą paversti kita.
Chemijos Referatas (12 pus.)


Metalai
GYVSIDABRIS. CINKAS. ŠVINAS. GELEŽIS. ALIUMINIS. VARIS. SIDABRAS. AUKSAS. Radimas, savybės, naudojimas, lydiniai.
Chemijos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Metalų korozija
Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas.
Chemijos Laboratorinis (2 pus.)


Metalų korozija (2)
Įvadas. Metalų korozija. Korozijos rūšys. Cheminė metalų korozija. Dujinė metalų korozija. Oksidinių plėvelių susidarymas. Metalų korozija neelektrolituose. Elektrocheminė metalų korozija. Kitos rūšies korozija. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Išvados. Literatūra. Šiuolaikinio žmogaus gyvenimas neįsivaizduojamas be metalų. Metalinės transporto priemonės važinėja žeme, skraido ore, plaukioja vandenyje. Be metalo neįmanoma pastatyti nė vieno namo ar gamyklos. Iš jo gaminami darbo įrankiai ir papuošalai. Deja, daugelis naudojamų metalų yra chemiškai gana aktyvūs. Oro deguonis, drėgmė, įvairiausi oro teršalai (pavyzdžiui, SO2, NO2) palengva reaguoja su metalo dirbiniais, ardo juos, keičia jų išvaizdą, mažina tvirtumą.
Chemijos Referatas (10 pus.)


Meteorolabilumo paslaptis. Jonai.
Kai trūksta jonų, gal tada jie aktyvesni? Terapinių pasiūlymų įvairovė. Kritikų argumentai. Išvada. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Atmosferą sudaro azotas, deguonis, anglies dioksidas, inertinės ir kitos dujos atomų ar molekulių pavidalu. Dalis šių atomų ir molekulių turi elektros krūvius. Jie atsiranda spinduliuojant įvairioms radioaktyviosioms medžiagoms Žemės plutoje, radioaktyviosioms dujoms ore, kosminiams spinduliams veikiant oro molekules, taip pat dėl saulės radiacijos ir žaibų išlydžių. Nuo dujų molekulių arba atomų atskyla neigiamą krūvį turinčios elementariosios elektringosios dalelės – vadinamieji elektronai. Tai, kas lieka, yra teigiamai įkrautos molekulės, arba atomo likutis, - pagrindinis jonas. Neigiami jonai gali susidaryti laisviesiems elektronams prisijungiant prie oro molekulės (ar dulkių dalelių?), taip pat vykstant degimo procesams, kai į atmosferą patenka panaudotų dujų.
Chemijos Referatas (5 pus.)


Nafta
Nafta – degus, aliejingas, savito kvapo skystis, daugiausia rudos arba beveik juodos spalvos, rečiau būna šviesiai oranžinis, rausvai rudas, žalsvas. Naftą sudaro alkanų, ciklloalkanų ir aromatinių angliavandenilių mišinys.Be to, joje esti ištirpusių dujų, junginių, turinčių deguonies, sieros, azoto, taip pat vandens ir mineralinių priemaišų.
Chemijos Referatas (7 pus.)


Nafta (2)
Kas yra nafta. Naftos istorija. Biogeninė naftos kilmės teorija. Nebiogeninė naftos kilmės teorija. Naftos fizinės savybės. Naftos sudėtis. Frakcinis distiliavimas. Naftos perdirbimo principai. Nafta Lietuvoje. Naftos panaudojimas.
Chemijos Referatas (7 pus.)


Naftos perdirbimas i degalus ir tepalus
Fiziniai naftos perdirbimo budai. Naftai perdirbti yra fiziniai ir cheminiai būdai. Fiziniais būdais vadinami tokie būdai, kai, perdirbant naftą, pasikeičia joje esančių angliavandenilių struktūra . Pavyzdžiui jai naftoje yra daugiausia alkanų, tai ir jos produktuose jų liks daugiausia. Cheminiai perdirbimo būdai pakeičia angliavandenilių struktūrą, todėl žaliavos iš gautų produktų savybes skiriasi.
Chemijos Referatas (9 pus.)


Natrio karbonatas, arba kalcinuota soda
Fizikinės savybės. Panaudojimas. Poveikis žmogaus organizmui.
Chemijos Referatas (1 pus.)


Natrio sulfito oksidacijos kinetikos tyrimas
NATRIO SULFITO (vandeninio tirpalo) OKSIDACIJOS ORO DEGUONIMI HETEROGENINĖS REAKCIJOS KINETIKOS TYRIMAS. Ištrauka iš darbo. Vykdant daugelį cheminių technologinių procesų, reaguojančios medžiagos yra skirtingų fazių. Tokie procesai vadinami heterogeniniais. Kiekvienam heterogeniniam procesui būdingos kelio stadijos – greta viena kitos ar kelių cheminių reakcijų – cheminių stadijų – yra fizikinės stadijos, pvz., difuzija. Stadija, kurios greitis žymiai mažesnis už kitų stadijų greitį, vadinama limituojančia. Žinant limituojančią stadiją, labiausiai efektyvūs tokie pakeitimai, kurie pagreitina šią proceso stadiją. Jeigu cheminės reakcijos greitis mažesnis už difuzijos greitį, tuomet bendrą proceso greitį lemia reakcijos greitis – procesas vyksta kinetinėje srityje. Procesui pagretinimui reikia greitinti cheminės reakcijos stadiją.
Chemijos Laboratorinis (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |