Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 

Jonų ryšiai. Elektrinis neigiamumas
Joninis ryšys, joninis kristalas, joninis junginys. Kovalentiniai ryšiai. Joninių junginių sąvybės. Kovalentinių junginių savybės. Kovalentiniai kristalai. Valentiniai elektronai. Metalus, nemetalai. Elektrinis neigiamumas. Jonizacijos energija.
Chemijos Konspektas (2 pus.)


Kalkių tyrimas
Aktyvūs CaO ir MgO. Kalkių gesinimosi trukmė. Karbonatų kiekio nustatymas. Tyrimų duomenys surašomi į lentelę.
Chemijos Laboratorinis (2 pus.)


Karboksirūgštys ir jų funkciniai dariniai
Karboksirūgščių struktūra, nomenklatūra ir fizikinės savybės. Sočiųjų karboksirūgščių ir jų darinių cheminės savybės. Rūgštinės savybės, neutralizacijos reakcijos ir druskų hidrolizė. Bazinės savybės. Karboksirūgštys – acilinimo reagentai. Halogenų acilinimas. Karboksirūgščių O-acilinimas. Alkoholių O-acilinimas. Tiolių S-acilinimas. Aminų N-acilinimas. C-Acilinimas (žiūr. Oksidacinės-redukcinės savybės). Karboksirūgščių dariniai, jų savybės ir kitimai. Hidrolizė. Esteriai – alkoholių ir aminų acilinimo reagentai. Amidų struktūra ir savybės. Karboksirūgščių darinių sintezės ir jų tarpusavio virsmų schema. Karboksigrupės C atomo oksidacinės-redukcinės savybės. Padėties C atomo oksidavimas ir jo kondensacijos reakcijos. Karboksirūgščių ir jų darinių, turinčių kitų funkcinių grupių, savybių ypatumai. Dikarboksirūgštys. Hidroksikarboksirūgštys. Oksokarboksirūgštys. C-C ryšio skilimo raekcijos. C-C ryšio susidarymo reakcijos. Redukcijos reakcijos. Ketoenolinė tautomerija. Kompleksodara. Nesočiosios karboksirūgštys. Pagrindinės karboksirūgščių metabolizmo reakcijos. Riebalų rūgščių biosintezė. Riebalų rūgščių biologinis oksidavimas. Riebalų rūgščių a-oksidavimas. Riebalų rūgščių w-oksidavimas. Riebalų rūgščių b-oksidavimas. Di- ir trikarboksirūgščių ciklas (Krebso ciklas, citrinų rūgšties ciklas). Aromatinės karboksirūgštys ir jų dariniai – vaistinės medžiagos. Salicilo rūgšties dariniai. 4-Aminobenzenkarboksirūgšties dariniai (anestetikai).
Chemijos Konspektas (28 pus.)


Kaučiukas. Sintetinis kaučiukas
Ištrauka iš darbo. Kaučiuko (kuris yra pagrindinė gumos sudedamoji dalis) reikšmė liaudies ūkyje labai didelė. Labai didelių ir vis didėjančiu kaučiuko kiekių reikia automobilių, aviacinei ir traktorių pramonei. Didelis jo kiekis sunaudojamas pavariniams diržams ir transporterių juostoms, guminėms žarnoms, elektroizoliaciniams dirbiniams, gumuotiems audiniams, plataus vartojimo reikmenims avalynė, sporto prekės, žaislai), sanitarijos bei higienos ir daugeliui kitu dirbinių gaminti. Guminių techninių dirbinių asortimentas turi daugiau kaip 40 tūkst. pavadinimų. Pakanka pateikti duomenis apie kasmetinę pasaulinę natūralaus ir sintetinio kaučiuko gamybą - daugiau kaip 3 mln. t, norint suprasti kaučiuko reikšmę žmogaus gyvenime. Apie kaučiuką sužinota Europoje dar XV amž. pabaigoje; jis buvo gaunamas iš tropinio augalo-brazilinio kaučiukmedžio-sulčių, panašių į pieną. Pramoninis kaučiuko pritaikymas prasidėjo tik XIX amž., kai vulkanizacijos (kaučiuko kaitinimas su siera) pagalba buvo išmokta gaminti gumą.
Chemijos Referatas (5 pus.)


Keramika. Juodoji keramika. Porcelianas
Keramika. Keramikos atsiradimas. Keramikos gamyba. Keramikos rušys. Juodoji keramika. Porcelianas. Keramika yra metalinių ir nemetalinių cheminių elementų junginiai, susidedantys iš oksidų, nitridų bei silikatų. Keramikinės medžiagos gali būti kristalinės ir amorfinės. Amorfinės keramikinės medžiagos yra vadinamos stiklais. Sukepusioji keramika. Pusiau sukepusioji keramika.
Chemijos Pristatymas (19 pus.)


Knygrišyklinės medžiagos
Paskirtis ir vaizdas brošiūrinių-knygrišyklinių medžiagų. Knygrišyklinis kartonas. Viršelinis popierius ir dengenčiosios medžiagos. Klijuojančiosios medžiagos. Dėl įgyvendinimo brošiūrinių-knygrišyklinių procesų- siuvimo, klijavimo, forzacevų gaminimo, viršelių, knygrišyklinių viršelių, ir taip toliau, naudojamos skirtingos medžiagos, kurios paprastai yra vadinamos knygrišyklinėm. Šitos medžiagos įeina į sudėtį pagamintų daiktų ir daugumoje nustato jų apiforminimą, eksploatavimo, ekonomiškumo ir kitus kriterijus. Brošiūrinėms-knygrišyklinėms medžiagoms turi įtakos tai...
Chemijos Referatas (8 pus.)


Koncentracijos nustatymas
Tikslas: nustatyti gautos medžiagos koncentraciją Priemonės: 3 kolbos, lazdelė, piltuvėlis ir filtravimo popierius, biuretė, mėgintuvėlis. Darbo eiga: pipete atmatuojame 10ml 1N tirpalą, supilame į stiklinę ir įpilame 25ml 1N tirpalo. Tirpalas sumaišomas ir filtruojamas į 100ml kolbutę.
Chemijos Laboratorinis (2 pus.)


Laboratorinių darbų technika
LABORATORINIS DARBAS NR. 1. Tikslas: išmokti dirbti su prietaisais esančiais laboratorijoje. Filtravimas, titravimas.
Chemijos Laboratorinis (1 pus.)


Lipidai
Klasifikavimas. Riebalai ir vaškai. Fizikinės riebalų savybės. Cheminės riebalų savybės. Hidrolizė. Riebalų transacilinimas (peresterinimas). Riebalų jungimosi rekcijos. Riebalų oksidavimo reakcijos. Riebalų polimerizacijos reakcijos. Vaškai. Sudėtiniai lipidai. Fosfolipidai. Sfingolipidai. Glikolipidai. Mažmolekuliai bioreguliatoriai. Steroidai. Riebaluose tirpūs vitaminai. Vitaminai D. Vitaminai A. Vitaminai E. Vitaminai K. Vitaminai Q (ubichinonai). Prostaglandinai.
Chemijos Konspektas (17 pus.)


Maisto medžiagos – organizmo šaltinis
ĮVADAS. PAGRINDINĖS MAISTO MEDŽIAGOS. BALTYMAI. GLOBULINIAI BALTYMAI. FIBRILINIAI BALTYMAI. BALTYMŲ ŠALTINIAI. RIEBALAI (LIPIDAI). ANGLIAVANDENIAI. MAISTINĖ VERTĖ. ANGLIAVANDENIŲ APYKAITA. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Mes valgome įvairų maistą, tačiau jo pagrindinės cheminės funkcijos visada tos pačios – aprūpinti organizmo ląsteles energija ir būti žaliava gyvybiniams organizmo procesams bei audiniams augti, atsistatyti ir veikti. Maisto medžiagos, atliekančios šias funkcijas, ir vadinamos maistingosiomis. Pagrindiniai energijos šaltiniai – angliavandeniai ir riebalai, todėl bet kokios maisto rūšies energetinė vertė priklauso nuo šių dviejų maistingųjų medžiagų.
Chemijos Referatas (11 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |