Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 

Sieros junginiai
Sieros halogenidai ir okso halogenidai. Sierosoksidai. Sieros deguoninės rūgštys. Sieros junginiai su azotu.
Chemijos Konspektas (3 pus.)


Silicis ir jo junginiai
Silicis gamtoje. Silicio atomo sandara. Silicio gavimas. Cheminės silicio savybės. Fizikinės silicio savybės. Panaudojimas. Ypač grynas silicis. Silicio junginiai su vandeniliu. Silicio junginiai su metalais. Silicio junginiai su halogenais. Silicio junginiai su anglimi. Silicio junginiai su boru. Silicio junginiai su azotu. Silicio junginiai su deguonimi. Dispersinės būsenos silicio dioksido atmainos. Stikliškos būsenos silicio dioksidas. Silicio organiniai junginiai. Monosilano dariniai. Monosilano dariniai su halogenais. Silicio organinių junginių polimerai. Monosilano hidroksiliniai dariniai. Ortosilicio rūgšties esteriai - alkoksisilanai. Silicio junginiai su boru. Silicio junginiai su azotu. Silicio junginiai su deguonimi. Dispersinės būsenos silicio dioksido atmainos. Stikliškos būsenos silicio dioksidas. Silicio organiniai junginiai. Monosilano dariniai. Monosilano dariniai su halogenais. Silicio organinių junginių polimerai. Monosilano hidroksiliniai dariniai. Ortosilicio rūgšties esteriai - alkoksisilanai. Polialkoksisiloksanai.
Chemijos Referatas (35 pus.)


Skandis
Cheminės savybės. Istorija. Telkiniai. Izotopai. Taikymas. Sveikata ir saugumas. Skandis - cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Sc, eilės numeris 21. Tai minkštas, sidabriškas, baltas pereinamasis metalas, skandis randamas retuose Skandinavijos mineraluose, be to kartais yra klasifikuojamas kartu su itriu ir lantanoidais kaip retasis mineralas. Skandis yra retas, minkštas, sidabriškas, trivalentis, labai šviesus metalas, kuris pažeistas oro tampa gelsvas arba šviesiai rožinis.
Chemijos Referatas (6 pus.)


Skystinis chromatografas su masių spektrometru
Įvadas. Chromatografija. Skysčių chromatografija. Absorbcija. Adsorbcija. Mešas. Sorbentas. Sorbatas. Eliuavimas. Masių spektroskopinė analizė. Masių spektras. Dėstymas. Skysčių adsorbcinė chromatografija. Skysčių adsorbcinė chromatografija. Chromatografinių fazių parinkimas. Sklysčių adsorbcinė kolonėlinė chromatografija. Plonasluoksnė chromatografija. Paskirstomoji chromatografija. Jonų mainų chromatografija. Didelio slėgio skysčių chromatografija. Masių spektroskopinė analizė. Skysčių chromatografinis taikymas. Išvados. Literatūra.
Chemijos Referatas (18 pus.)


Sodos tirpalo kaustifikacija
Ištrauka iš darbo. Kaustifikacija yra priskiriama heterogeniniams, nekatalitiniams, žematemperatūriams procesams. Gaminant NaOH kalkių sodos būdu, pagrindinis procesas yra sodos tirpalų kaustifikacija. Kaustifikacijos metu sodos tirpalai yra veikiami negesintomis kalkėmis arba klakių pienu.
Chemijos Laboratorinis (2 pus.)


Spaudos dažai
Įvadas. Dažų fizikinė ir cheminė struktūra. Pigmentai ir dažalai. Riebaluose tirpūs dažalai. Dažų gamybos technologija. Iškiliaspaudės ir ofsetinės spaudos dažai. Dažų klasifikavimas ir nomenklatūra. Dažams keliami techniniai reikalavimai. Dažų savybės ir jų nustatymas. Optinės dažų savybės. Struktūrinės bei mechaninės dažų ypatybės. Dažų fiksavimasis atspaude. Dažų sluoksnio stabilumas atspaude. Išvados. Literatūra
Chemijos Referatas (13 pus.)


Spirito gavyba ir pramonė
Ištrauka iš darbo. Spiritas – bespalvis lakus savito kvapo ir deginančio skonio skystis, susidedantis daugiausia iš etilo alkoholio. Todėl dar vadinamas tiesiog etilo alkoholiu. Gaunamas, perdirbant krakmolingą žaliavą. Vartojamas maisto, chemijos, farmacijos, kosmetikos pramonėje ir technikoje. Lietuvoje spiritą daryti pradėta XVa. pabaigoje kunigaikščių, kitų pasaulietinių ir dvasinių feodalų bei miestiečių spirito varyklose. Iki bažnytinių žemių perėjimo į valstybės rankas(sekuliarizacijos XVIIIa. pab. – XIXa. vid.) ypač daug spirito ir degtinės varyklų bei smuklių priklausė katalikų bažnyčiai. Nuo XIXa. vid. spirito varymas daugiausia tapo pasauliečių davrininkų privilegija, miestuose varyklos beveik išnyko. Caro valdžiai spirito varymas daugiausia buvo pasipelnymo šaltinis – nuo 1811m. ji įvedė iždo reikalams rinkliavą degtinei, kuri buvo skaičiuojama ne nuo varyklos pajėgumo, bet nuo dvare esančių baudžiauninkų skaičiaus. 1841m. Lietuvoje buvo 1260 valstybės žinion perėjusių spirito ir degtinės varyklų. 1863m. buvo išvaryta net 558 000 kibirų.
Chemijos Referatas (4 pus.)


Stambiamolekuliniai junginiai
Stambiamolekuliniai junginiai. Svarbiausi fenoplastai. Svarbiausių polimerų apžvalga. Sintetiniai kaučiukai. Pagrindinės sintetinių kaučiukų rūšys. Sintetiniai pluoštai.
Chemijos Konspektas (2 pus.)


Suspensinė nesočių junginių polimerizacija
DARBO EIGA. 60ml distiliuoto vandens maišant lazdele ir šildant iki 60 0C ištirpinama polivinilo alkoholis. Tuo pat metu termostatuojamos vandens vonios temperatūra pakeliama iki 90 0C. Pagamintas polivinilo alkoholio tirpalas supilamas į mėgintuvėlį su atšaka, ten pat supilame benzoilo peroksido tirpalas monomere. Jis ruošiamas atskirame inde tirpinant benzoilo peroksidą monomere kambario temperatūroje. Įjungiama maišyklė ir parenkami tokie apsisukimai, kad monomero lašai tolygiai pasiskirstytų tirpalo tūryje. Po 5 – 7 min. mašymo polimerizacijos temperatūra sumažinama iki 80 0C metimetakrilato atveju (stirolo - pakeliama iki 95 0C )...
Chemijos Laboratorinis (2 pus.)


Taikomoji chemija: benzinas
ĮVADAS. Benzinas. Svarbiausios savybės. Stendo paleidimas. Benzino išbandimas. AB “Mažeikių nafta”. Jūsų automobiliui — ne tas pats, ką į jo baką pilate. Nuo to, kokį benziną pasirinksite, priklausys, ar automobilis springs ir trūkčios it nartus arklys, ar lėks kaip vėjas. Benzinas — tai angliavandenilių mišinys. Kaip pavizdį noriu pateikti viena iš atstovų daranti benziną: AB Mažeikių nafta. Įmonė nuolat gerina savo gaminamos produkcijos kokybę ir žaliavos perdirbimo efektyvumą. 1995 m. visiškai atsisakyta etiliuotų benzinų gamybos; nuo 1996 m. įmonė garsėja aukštos kokybės neetiliuoti benzinai su multifunkciniais priedais VENTUS ir žieminis dyzelinis kuras; pradėta reaktyvinių variklių kuro JET A1, visiškai atitinkančio pasaulinius standartus, gamyba; 1999 m. pradėti naudoti multifunkciniai priedai dyzelino kokybei gerinti; pradėta polimerais modifikuoto kelių bitumo gamyba; nuo 2001 m. pradėtas gaminti arktinės specifikacijos dyzelinas ir t. t.
Chemijos Referatas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 |