Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

AB „Klaipėdos mediena“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Įmonės veikla, darbo organizavimas ir struktūra. Įmonės konkurencinės aplinkos vertinimas. Įmonės apskaitos politikos vertinimas. Įmonės finansinės atskaitomybės nagrinėjimas. Įmonės mokamų mokesčių analizavimas. AB „Klaipėdos mediena“ užsiima medžio drožlių plokštės bei korpusinių baldų gamyba. AB „Klaipėdos mediena“ darbininkų darbas tinkamai organizuotas ceche ir visoje įmonėje. Visi darbuotojai tiek administraciniame pastate, tiek ceche yra paskirstyti taip, kad jie dirba darniai, tiksliai ir našiai
Ekonomikos Ataskaita (15 pus.)


AB "Vilkyškių pieninės" praktikos ataskaita.
ĮVADAS. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖS" PADĖTIES ĮVERTINIMAS. Įmonės makroaplinkos analizė. AB "Vilkyškių pieninė" mikroaplinkos analizė. AB "Vilkyškių pieninės" plėtros galimybės. AB "Vilkyškių pieninės" plėtros strategiją. Įmonės veiklos planas. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ. Prekės ir pardavimo struktūra. Prekinis ženklas. Kainų nustatymas ir strategijos. Paskirstymo kanalai. AB "Vilkyškių pieninė" naudojamos rėmimo priemonės. IŠVADOS IR PASIŪLIMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Šio darbo tyrimo objektas - AB "Vilkyškių pieninė". Darbo tikslui įgyvendinti, keliami tokie uždaviniai. Įvertinti AB "Vilkyškių pieninė" vietą fermentinių sūrių rinkoje. Atlikti AB "Vilkyškių pieninė" pardavimo analizę. Apžvelgti į konkurentus orientuota strategija.
Vadybos Ataskaita (25 pus.)


Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects vaizdo pamokų kūrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Kauno kolegijos charakteristika. Kauno kolegijos aprašymas. Kauno kolegijos Technologijų fakultetas. Multinedijos technologija. Rinkos analizė. Grafinių sąsajų palyginimas. Praktinė dalis. Darbo eiga. Grafinės sąsajos kūrimas. Grafinės sąsajos navigacija. Grafinės sąsajos navigacija. Vaizdo pamokų intro kūrimas. Vaizdo pamokų scenarijai. Naudota techninė ir programinė įranga. Personaliniai kompiuteriai. Adobe Photoshop CS. Adobe Flash CS. Adobe Dreamweaver CS. Final Cut Studio Motion. Naudojimosi reikalavimai. Išvados. Darbo tikslai. Pagrindinis tikslas įtvirtinti žinias įgytas per du su puse metų studijuojant multimedijos technologijas Kauno kolegijoje. Taip pat surinkti informaciją baigiamajam darbui , bei tobulinti praktinius, organizacinius ir projektinius įgūdžius. Išanalizuoti dabartinę mokymosi programos struktūra, rasti būdus kaip ją patobulinti naudojantis multimedijos technologijomis.
Informatikos Ataskaita (27 pus.)


Apskaitos gamybinės praktikos, atliktos UAB "Armonlita" ataskaita
Įvadas. Priedų sąrašas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados. Priedai. Įmonė, kurioje aš atlikau praktiką yra Uždaroji akcinė bendrovė "Armonlita", įsikūrusi Kaune Maišio g. Ji užsiima interneto tinklų instaliavimu.
Apskaitos Ataskaita (29 pus.)


Autoservise atliktos praktikos ataskaita
Įmonės valdymo struktūra. Personalas. Ūkinė veikla. Teikiamos paslaugos. Rinkodara. Tiekėjai. Konkurentai. Partneriai. Klientai. Technologinis eskizas. Audi stabdžių sistema. Stabdžių sistemos sudėtis. Dingsta stabdžių skystis. Per didelė laisvoji eiga. "Minkštas" stabdžių pedalas. "Kietas" stabdžių pedalas. Nestabdo visi ratai. Nestabdo vienas ratas. Netolygus stabdymas. Stabdžiai cypia. Gamybinės praktikos tikslas- susipažinti su autotransporto priemonių aptarnavimu. Praktiką atlikau įmonėje UAB A.Navickas ir ko, ši įmonė specializuojasi lengvūjų automobilių ir mikroautobusų srityje, turi tam pritaikytas patalpas, įrengimus, patyrusį personalą. Pasirinkau šia įmonę, nes ji yra užsigarantavusi gerą vardą per visus darbo metus, t.y. puikiai atliekamas automobilių taisymas, malonus aptarnavimas bei konsultavimas.
Mechanikos Ataskaita (18 pus.)


Baigiamoji praktika siuvimo įmonėje UAB "Devold"
Pagrindinis baigiamosios praktikos tikslas - vadovaujančių įmonės darbuotojų dublerių pareigų atlikimas. Baigiamosios gamybinės praktikos metu artimiau susipažinau su cechų veikla, su skyriu veikla ir su pačia įmonę. Praktikos metu stengiausi įgyti teorinių ir praktinių žinių apie įmonės darbo specifiką. Praktinių r teorinių žinių padėjo įgyti įmonės darbuotojai. UAB Devoldas siuvimo įmonė esanti Panevėžyje, įsikūrusi paliuniškio g. 15. Ši įmonė priklauso Norvegų firmai, kurios direktorius yra Norvegas. Įmonė siuva apatinius trikotažinius rūbus, kuriuos eksportuoja į Norvegiją.
Technologijų Ataskaita (27 pus.)


Baigiamosios praktikos ataskaita: antstolio kontora
Įvadas. Antstolio Leono Jankausko teisinis statusas. Bendrosios nuostatos. Antstolio įgaliojimų įgijimas, sustabdymas, pasibaigimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio (antstolio padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio kontora. Antstolio veikla. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Vykdymo procesas. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas. Teismo sprendimų vykdymas. Antstolio patvarkymas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Teisių perėmimas vykdymo procese. Išieškojimas iš skolininko turto. Turto areštas. Turto realizavimo tvarka. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Antstolių savivalda. Antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Išvados. Pagal 2004-2005 m. Teisės studijų programą nuo 2005 m. kovo mėn. 28 d. iki gegužės mėn. 5 d. atlikau teisėsaugos institucijų baigiamąją praktiką antstolio Leono Jankausko kontoroje. Praktikos tikslas – įgyti įgūdžių, kaip taikyti teorines žinias, gautas studijų metu, praktikoje, realiomis, tipiškomis ir netipiškomis praktinio darbo situacijomis; įgyti praktinių įgudžių LR įstatymus ir kitus norminius aktus taikant konkrečiose situacijose, aiškinant suinteresuotiems asmenims, rengiant antstolio kontoros dokumentų projektus, tvarkant antstolio kontoros veiklą reglamentuojančius dokumentus; įgyti praktinių įgudžių dirbant antstolio darbą kontoroje pagal jos veiklą reglamentuojančius dokumentus, analizuojant situacijas, teikiant pasiūlymus ir konsultacijas, vertinant ir analizuojant parengtus dokumentus arba priimtus sprendimus.
Teisės Ataskaita (26 pus.)


Baigiamosios praktikos ataskaita: Prekyba žemės ūkio produktais
Įvadas. UAB "Schetelig lit" darbo saugos reikalavimų įvertinimas. UAB "Schetelig lit" teisinis statusas, steigimo dokumentai. UAB "Schetelig lit" veiklos charakteristika. UAB "Schetelig lit" valdymo organizacinė sandara, struktūriniai padaliniai bei jų atliekamos funkcijos. UAB "Schetelig lit" aptarnavimo (traukos) zonos įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių paklausos tyrimo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių pasiūlos tyrimo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rinkos tyrimų būklės įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių asortimento formavimas. UAB "Schetelig lit" prekių priėmimo, ruošimo pardavimui, laikymo ir pardavimo organizavimas. UAB "Schetelig lit" prekių atsargų apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" elektroninė komercija. UAB "Schetelig lit" pagrindinių prekių tiekėjų apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" aprūpinimas materialiniais, finansiniais ir darbo jėgos ištekliais. UAB "Schetelig lit" vizija, misija bei taikoma strategija. UAB "Schetelig lit" mikro ir makroaplinkos analizė. UAB ""Schetelig lit"" makroaplinkos analizė. UAB ""Schetelig lit"" mikroaplinkos analizė. UAB "Schetelig lit" perspektyvų tyrimas (ssgg analizė). UAB "Schetelig lit" rinkodaros komplekso elementų derinio įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rinkodaros strategija. UAB "Schetelig lit" rėmimo biudžetas. UAB schetelig darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos. UAB schetelig darbuotojų skatinimo sistemos įvertinimas. UAB "Schetelig lit" personalo mokymo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" darbo grafikų įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rizikos faktorių, įtakojančių valdymo sprendimus apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" darbo apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas. UAB "Schetelig lit" ekonominė ir statistinė informacija. UAB "Schetelig lit" vadovo ir struktūrinių padalinių vadovų praktikuojamas vadovavimo stilius. UAB "Schetelig lit" eksporto (importo) politika su es šalimis. UAB "Schetelig lit" įėjimas į užsienio rinkas. UAB "Schetelig lit" ūkinės - komercinės veiklos analizė. UAB "Schetelig lit" trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Schetelig lit" kapitalas. UAB "Schetelig lit" pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Praktikos atlikimo metu mums buvo pavestos tokios užduotys. susipažinti su parduotuvės asortimentu, įrengimų ir prekių išdėstymo jose būdais. prekės nustatytos kainos atitikimo patikrinimas ir tvarkymas. pirkėjų konsultavimas įvairiais klausimais. prekių atsargų valdymo organizavimas. prekių pirkimo ir pardavimo analizavimas.
Marketingo Ataskaita (75 pus.)


Baigiamosios praktikos praktikos ataskaita Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje
Įvadas. Įstaigos veiklą reglamantuojantys įstatymai, statutai, nuostatai. Juristo pareigybės aprašymas. Funkcijos. Įstaigos darbuotojų kompetencija. Drausminė atsakomybė. Praktikos metu rengti dokumentai. Teisės aktai. Išvados. Literatūra. Priedai. Praktikos tikslai. Įvardinti įstaigos veiklą reglamentuojančius įstatymus, statutus, nuostatas. susipažinus su darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis, apibūdinti jų darbines funkcijas susijusias su įstatymų vykdymu. Išsiaiškinti įstaigos darbuotojų kompetenciją, bei drausmines atsakomybės pagrindus ir juos aprašyti. Pateikti dokumentų pavyzdžius kuriuos rengsiu praktikos metu ir aprašyti kokiais teisės aktais remiantis jie buvo parengti. pateikti teisės aktų, ar kitų dokumentų sąrašą, su kuriais susipažinau praktikos atlikimo metu ir kuriuos pritaikiau rengiant dokumentus.
Teisės Ataskaita (13 pus.)


Bendra įmonės charakteristika: asortimentas, gamybos organizavimas
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Gamybos paruošimo ir sukirpimo barų aprašymas. Siuvimo cecho aprašymas. Gatavos produkcijos kokybės kontrolė. Išvados.
Vadybos Ataskaita (8 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |