Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 

Ar egzistuoja NSO
Įžanga. Mokslininkų citatos apie NSO. Rosvelo avarija. Interviu su A. Kuzovkinu. Tiesa apie žmogų Mėnulyje. Apklausa internete. Išvados. Informacijos šaltiniai. NSO - neatpažinti skraidantys objektai (angl. UFO - Unidentified Flying Objects). Kas slepiasi po šiuo visuotinį susidomėjimą keliančiu reiškiniu? Iš esmės NSO tai skraidančių, kybančių ore, besileidžiančių ar kylančių, blizgančių, blykčiojančių ar tamsių reiškinių visuma, – lėkščių ar cigarų formos, metro ar šimto metrų dydžio, stebėtojui nežinomos kilmės.
Astronomijos Referatas (13 pus.)


Asteroidai
Saulės sistemą į dvi dalis dalija platus tarpas tarp išorinės planetos Marso ir vidinės planetos milžinės Jupiterio. Skaitmeninis sąryšis, žinomas kaip Ticijaus ir Bodės dėsnis, kurį 1772 m. atrado Ticijus Vitenbergietis (1729-1796) ir pagarsi- no Johanas Bodė (1747-1826), vertė astronomus manyti, kad čia galėjo būti dar viena planeta.
Astronomijos Referatas (4 pus.)


Astronomija
Astronomija. Planetos. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Plutonas. Kometos. Mėnulio užtemimas. Astronomija - mokslas, apimantis reiškinių, esančių už Žemės ir jos atmosferos, stebėjimą ir aiškinimą. Tiria už Žemės ribų esančių dangaus objektų, sandarą, kilmę, vystymąsi, fizikines ir chemines savybes, padėtį danguje, judėjimą.
Astronomijos Pristatymas (15 pus.)


Astronomijos konspektas
Astronomija. Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas. Kas yra žvaigždė. Žvaigždių rūšys. Galaktikos pagal išvaizda skirstomos: spiralines, elipsines, netaisyklingąsias, pekuliarines. Ekliptika, pavasario ir rudens lygiadienio tšk, vasaros ir žiemos saulėgrąžos tšk. Ką vadiname precesija ir nutacija? Kurioje Mėnulio fazėje gali įvykti visiškas Saulės užtemimas, Mėnulio užtemimas? Kodėl Saulės ir mėnulio užtemimai gana reti? Kas yra žvaigždinė para? saulinė para? Apibūdinkite juostinį ir vasaros laiką. Kuo pagrįstas Saulės kalendorius? Kodėl kai kurios planetos judėdamos daro “kilpas”? Kas yra planetos jungtis, tranzitas, elongacija, opozicija, kvadratūra? Pagrindinių astronomijos terminų apibrėžimai.
Astronomijos Konspektas (8 pus.)


Astronominiai prietaisai ir observatorijos
Įvadas. Teleskopas. Refraktorių veika. Reflektoriai. Pranašumai ir trūkumai. Teleskopo židinio nuotolis. Didžiausi pasaulio teleskopai. Radioteleskopai. Observatorijos. Molėtų observatorija. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Saulę, Mėnulį, žvaigždes ir kitus dangaus kūnus žmogus stebėjo nuo savo egzistavimo pradžios. Jau net ankstyvajame žalvario amžiuje žmogus statė primityvias observatorijas dangaus kūnams stebėti, manoma kad megalitinis statinys Stounhendže ir yra vienas iš ankščiausių Europoje statinių dangaus kūnams stebėti. Jo pagalba žmonės sudarinėdavo kalendorius
Astronomijos Referatas (12 pus.)


Galaktika, konspektas
Paukščių takas. Galaktikos sandara. Žvaigždžių spiečiai. Tarpžvaigždinė medžiaga. Galaktikų grupės ir spiečiai. Visatos plėtimasis. Žvaigždžių judėjimas ervėje. Galaktikų susidarymas. Žvaigždžių susidarymas. Žvaigždžių evoliucija. Planetų sistemos susidarymas. Gyvybė visatoje. antropinis principas.
Astronomijos Konspektas (2 pus.)


Juodosios skylės
Skaidrės, kuriuomis pateikiamas nuodugnus aprašymas apie juodasias skyles. Daug paveiksliukų, įdomių faktų. Juodoji skylė. Įdomūs faktai. Įdomus faktas apie žemę. Kas atsirado anksčiau juodosios skylės ar galaktikos? Teorija apie pasaulį juodojoje skylėje. Ar juodosios skylės išvis egzistuoja?
Astronomijos Pristatymas (10 pus.)


Jupiteris
Ištrauka iš darbo. Jupiteris. Tai didžiausia ir masiviausia saulės šeimos planeta. Jupiterio masė didesnė už visų kitų didžiųjų planetų bendrą masę net pustrečio karto. Tačiau iki Saulės masės jam dar toli gražu: iš vienos Saulės būtų galima padaryti beveik 1050 tokių kosminių kūnų kaip Jupiteris. Vidutiniškas Jupiterio tankis – pats artimiausias Saulės tankiui: 0,08 g/cm3 mažesnis už jos tankį. Nepaisant didumo, Jupiteris yra mikliausia planeta, pustrečio karto greičiau negu Žemė apsisukanti apie savo ašį. Viršutiniai atmosferos sluoksniai sukasi nevienodu kampiniu greičiu: prie pusiaujo apsisukimo periodas 5m11s trumpesnis kaip vidurinėse platumose. Dėl greito sukimosi planeta labai susiplojusi: jos ašigalinis spindulys 4400 km trumpesnis kaip pusiaujinis, taigi paplokštumas lygus net 0,06.
Astronomijos Referatas (5 pus.)


Kosminė stotis Mir
Daugelis iš mūsų matė televizijos laidas ar skaitė įspūdingas knygas, kurios nupasakoja Sovietų ir JAV kosminių programų kovą 1950 - 1960-siais. Kas gali pamiršti visų amerikiečių nuostabą, kai jie sužinojo, kad sovietų Sąjunga paleido palydovą Sputnik 1958-siais? Po jo sekė 1961-ųjų Sovietų paleidimas Jurijaus Gagarino į kosmosą, kuris tapo pirmuoju tokiu žmogumi Žemėje
Astronomijos Referatas (4 pus.)


Kosminiai spinduliai ir tarpžvaigždinė medžiaga
KAS YRA KOSMINIAI SPINDULIAI? APIE TARPŽVAIGŽDINĘ MEDŽIAGĄ. Vadinamieji pirminiai kosminiai spinduliai-tai realityvistiniai protonai, elektronai, helio, taip pat negausūs sunkesniųjų elementų branduoliai, kurių kiekvieno energija ne mažesnė kaip šimtai megaelektronvoltų (MeV). Atlėkę iš Galaktikos platybių, Saulės, po truputį ir iš Jupiterio, jie iš visų pusių daužo Žemės atmosferą: kas sekundė į 1cm3 sminga kelios tokios reliatyvistinės. Daugumos kosminių spindulių dalelių energijos siekia kelis šimtus MeV-1 GeV. Dalelių su kelių gigaelektronvoltų energija yra jau truputį mažiau. Dar didesnių energijų link dalelių skaičius iš pradžių lėtai, o paskui vis greičiau mažėja. Nuo 10 GeV šis mažėjimas pasidaro gana spartus ir beveik pastovus-energijai padidėjus 10 kartų, dalelių skaičius sumažėja 40 kartų. Itin energingų dalelių atlekia labai mažai: pro 1 km2 plotą per valandą pralekia vos viena dalelė, kurios energija viršija šimtą milionų gigaelektronvoltų.
Astronomijos Referatas (5 pus.)


Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 |