Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 

Skirtingų energetinių resursų, suvartojimas ir būdingi teršalai
Įvadas. Energetiniai resursai ir jų suvartojimas. Energetinių resursų nulemiami teršalai. Literatūra. Energijos resursų naudojimas tai sritis kuri dažniausiai siejama su ekonomikos augimu ir žmonių skaičiaus kaita. Kiekvienoje veikloje yra reikalinga energija, todėl augant ekonomikai ir didėjant žmonių skaičiui pasaulyje, jos poreikis tik išauga.
Aplinkos Referatas (11 pus.)


Teršalai gamtoje
Bendrieji gamtosaugos aspektai. Oro tarša. “Šiltnamio efektas“. “Rūgštūs lietūs“. Poveikis žmogaus sveikatai. Vandens tarša.Lietuvos vandenų būklė. Sunkieji metalai. Poveikis žmogaus sveikatai. Chemizavimas. Nitratai. Pesticidai.Naudota literatūra
Aplinkos Referatas (11 pus.)


Transportas ir aplinka
Įvadas. Eismo saugumo problemos. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Išvados. Literatūra.
Aplinkos Referatas (8 pus.)


Valstybinės produktų saugos sveikatai strategijos teisiniai pagrindai
Atsakomybė už produktų saugą. Atitikties įvertinimas (notifikavimas) ir kaip keičiamasi informacija. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Rinkos priežiūra. Saugos reglamentavimas. Lr įstatymai, kurie reguliuoja produktų saugą. Lietuvos produktų saugos įstatymas. Lietuvos respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės misija. Strategijos tikslas ir prioritetinės kryptys. Lietuvos respublikos ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių. Nutarimas dėl valstybinės ne maisto produktų inspekcijos nuostatų. Direktyvos dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo. Saugos reikalavimai gamintojui ir platintojui. Pagrindiniai šalių narių rinkos priežiūros įsipareigojimai. Specialiosios priemonės. Ženklinimas. Pavojingų medžiagų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas. Kam taikomas žaislų saugos reglamentas. Vaikų priežiūros reikmenys. Kosmetikos produktai. Kosmetikos priemonių tyrimai. Potencialiai pavojingi produktai. Buityje naudojami prietaisai ir įranga. Produktų susigrąžinimas. Pašalinimas iš rinkos ir baudos. Pašalinimo iš rinkos procedūra.
Aplinkos Referatas (16 pus.)


Vandens apsauga
Įvadas. Vandens reikšmė. Vandens ištekliai. Vandens tarša. Vandens valymas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Gamtos pusiausvyra planetoje pradėta žeisti jau nuo tada, kai žmonija pradėjo naudoti paprasčiausius darbo įrankius. Kelis tūkstančius metų mažai domėtasi žmogaus veiklos rezultatais, mažai gilinantis į jos pasekmes. Neigiamas oro, dirvos, vandens teršimo, neracionalaus gamtos išteklių naudojimo pasekmės pradėjo ryškėti visoje Planetoje.
Aplinkos Referatas (14 pus.)


Vandens tarša (2)
Įžanga. Vandens svarba organizmams. Vanduo biosferoje. Vandens apytaka. Planetos vandenų naudojimas. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens balansas. Paviršiniai vandenys. Eksploataciniai vandens ištekliai. Vandens vartojimas. Vandens vartojimo reguliavimas. Požeminio vandens apsauga. Išvados. Švarus ir šviežias vanduo yra būtinas gyvybei, deja prasidėjus pasaulyje industrializacijai per pastaruosius dešimtmečius ūkyje tame tarpe ir žemdirbystėje naudojamos trąšos, chemijos pramonė ir kt. ypatingai teršia vandenį kuris grynas ar jungtyje su kitom medžiagom laikui bėgant...
Aplinkos Referatas (23 pus.)


Vilkaviškio rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
Įvadas. Vilkaviškio miestelio bendra charakteristika. Aplinkos oro apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomų teritorijų apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Vilkaviškiečiai gali pasigirti. Poilsio ir lankytinos vietos. Vilkaviškio rajono nuotraukos. Išvados. Naudota literatūra. Tikslas : Susipažinti su savo gimtojo miestelio ekologija. Uždaviniai. Parašyti ir sužinoti miestelio oro kokybę, hidrosferos taršą ir apsaugą. Susipažinti su taršos židiniais, atliekų tvarkymu, saugomomis gamtos teritorijomis ir objektais. Sužinoti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai. Įvadas. Vilkaviškio miestelio bendra charakteristika. Aplinkos oro apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomų teritorijų apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Vilkaviškiečiai gali pasigirti. Poilsio ir lankytinos vietos. Vilkaviškio rajono nuotraukos. Išvados. Naudota literatūra. Tikslas : Susipažinti su savo gimtojo miestelio ekologija. Uždaviniai. Parašyti ir sužinoti miestelio oro kokybę, hidrosferos taršą ir apsaugą. Susipažinti su taršos židiniais, atliekų tvarkymu, saugomomis gamtos teritorijomis ir objektais. Sužinoti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai. Įvadas. Vilkaviškio miestelio bendra charakteristika. Aplinkos oro apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomų teritorijų apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Vilkaviškiečiai gali pasigirti. Poilsio ir lankytinos vietos. Vilkaviškio rajono nuotraukos. Išvados. Naudota literatūra. Tikslas : Susipažinti su savo gimtojo miestelio ekologija. Uždaviniai. Parašyti ir sužinoti miestelio oro kokybę, hidrosferos taršą ir apsaugą. Susipažinti su taršos židiniais, atliekų tvarkymu, saugomomis gamtos teritorijomis ir objektais. Sužinoti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai. Įvadas. Vilkaviškio miestelio bendra charakteristika. Aplinkos oro apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomų teritorijų apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mūsų namuose. Vilkaviškiečiai gali pasigirti. Poilsio ir lankytinos vietos. Vilkaviškio rajono nuotraukos. Išvados. Naudota literatūra. Tikslas : Susipažinti su savo gimtojo miestelio ekologija. Uždaviniai. Parašyti ir sužinoti miestelio oro kokybę, hidrosferos taršą ir apsaugą. Susipažinti su taršos židiniais, atliekų tvarkymu, saugomomis gamtos teritorijomis ir objektais. Sužinoti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai.
Aplinkos Referatas (17 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 |