Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 

Letter of motivation
I feel I have qualifications for this job. I have a good personal computer knowledge. My computer literate and I always have access the internet. I am twenty four years old also I am one efficient and dedicated. (motyvacinis laiškas anglų kalba)
Anglų kalbos Pavyzdys (1 pus.)


Letters
Paragraph Plan for Letters. Style in formal and informal letters. Paragraph plan for letter of complaint. Paragraph plan for letter of application. Paragraph plan for narrative – descriptive letters. Transactional letters. EXAMPLES.
Anglų kalbos Konspektas (5 pus.)


Lietuvos piliakalniai
Įvadas. Bendros žinios apie piliakalnius. Lietuvos piliakalnių istorija. Utenos krašto piliakalniai. Kiti žymūs piliakalniai. Išvados informacijos šaltiniai. Mano darbo tikslas supažindinti su Lietuvos piliakalniais, jų istorija bei daugelį iš jų aprašyti. Darbo tikslui pasiekti parenkami tokie uždaviniai. Išnagrinėti piliakalnius, kaip kultūros paminklus ir apžvelgti jų benrus bruožus. Išnagrinėti piliakalnių istoriją. Trumpai aprašyti pasirinktus Lietuvos piliakalnius.
Anglų kalbos Referatas (19 pus.)


Lingvistinis pasaulio kalbų žemėlapis. Pasaulio kalbų gausa ir įvairovė
Įvadas. Lingvistinis pasaulio kalbų žemėlapis. Didžiausios pasaulio kalbos. Didžiausios pasaulio kalbų šeimos. Mažiausios pasaulio kalbų šeimos. Jenisėjaus kalbų šeima. Jukagyrų kalbų šeima. Čiukčių-kamčiadalų kalbų šeima. Eskimų-aleutų kalbų šeima. Izoliuotos kalbos. Neklasifikuotos kalbos. Kreolų kalbos. Esperanto kalba. Išvados. Šio referato tikslas - kuo daugiau sužinoti ir kuo išsamiau pristatyti ir susipažinti su pasaulyje vis dar vartojamomis kalbomis, jų įvairove, savitumu bei paplitimu. Tokią referato temą pasirinkau nes, mano nuomone, kiekvienam filologijos mokslus studijuojančiam jaunuoliui yra pravartu ir naudinga išmanyti netik apie savo studijuojamąją kalbą, bet ir apie kitas pasaulyje paplitusias kalbas tokiu būdu plečiant savo akiratį. Pagrindinai klausimai, kuriuos numatau aptarti šiame darbe- kokios yra didžiausios gyvų kalbų šeimos pasaulyje, kur jos paplitusios, koks skaičius žmonių jas vartoja, kokios yra kalbų ypatybės, kuo svarbus jų savitumas.
Anglų kalbos Referatas (18 pus.)


Lithuania
Place. Demographics. Language. Government. Economy. Commerce. Transportation and communication. Education. Religion. Marriage and family. Eating. Socializing. Holidays and celebrations.
Anglų kalbos Rašinys (4 pus.)


London
London, the capital. From the history of London. Tower of London. Princess Diana. St Paul’s Cathedral. Westminster Abbey.
Anglų kalbos Rašinys (7 pus.)


My future career
Ištrauka iš darbo. All professions and trades are important, interesting and worthwhile. I must confess that, until the very 11th form I have never given much thought to determining exactly what I consider most important in my life.
Anglų kalbos Rašinys (1 pus.)


Motivation (covering) letter
I was interested in your advertisement in newspaper „Lietuvos rytas“that your small company is looking for part time work from home account managers. Please find enclosed my CV...
Anglų kalbos Namų darbas (1 pus.)


Rats
Like people, rats are omnivores. They fare best on fresh wholesome foods: wholegrain (brown) rice, vegetables, grains (wheat, barley, oats, millet), wholemeal bread, etc. and some animal protein. High protein puppy food is useful as a supplement to help build up young rats (up to 10-12 weeks), and normal to low protein dry dog food is a good component of a healthy diet. Ideally, an adult rat should be fed some whole-grains, some vegetables, and some protein (lean meat scraps, dog food or mealworms) every day.
Anglų kalbos Rašinys (2 pus.)


Relationships
Since long time ago people have known about relationships. At different stages of live we all feel love, anger, jealousy and so on But we know that in adolescence relationships is one of the most important thing. Being a teenagers has never been easy. Because you usually fall in love for the first time at this age. When you love a boy or a girl, you don’t seem to notice the world around you, so often you forget your lessons or everyday chores.
Anglų kalbos Rašinys (0 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |